[SlovLit] Simpozij o Jožefu Borovnjaku

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Jun 21 06:10:22 CEST 2008


From: "Marko Jesensek" <marko.jesensek na uni-mb.si>
Sent: Friday, June 20, 2008 8:04 PM
Subject: FW: Simpozij o Jožefu Borovnjaku

From: Univerza v Mariboru [mailto:rektorat na uni-mb.si] 
Sent: Thursday, June 19, 2008 11:02 AM

Na simpoziju o Jožefu Borovnjaku, ki ga Filozofska fakulteta UM prireja ob
150-letnici njegovega prihoda za župnika na Cankovo (20. 6. 1858; tam je
ostal do smrti leta 1909), je ovrednoteno njegovo cerkveno in posvetno delo,
ki povezuje prekmurske pisatelje 19. stoletja s kulturnimi delavci 20.
stoletja. Poznavalci in raziskovalci Borovjakovega dela iz SAZU, ZRC SAZU,
mariborske in ljubljanske univerze ter drugih izobraževalnih ustanov,
murskosoboške knjižnice in muzeja, mariborske nadškofije in murskosoboške
škofije predstavljajo  (1)  Borovnjaka kot duhovnika in nadaljevalca
Košičevega dela v Prekmurju, (2) Borovnjakove kulturne jezikovne in
književne stike s štajerskimi duhovniki, (3) Borovnjaka kot najpomembnejšega
prireditelja prekmurskih katoliških knjig, (4) Borovnjaka kot izdajatelja
šolskih knjig, (5) Borovnjaka kot prevajalca  (6) Borovnjakov odnos do
prekmurskega knjižnega jezika in narečja, (7) Borovnjakov odnos do politike
(pristaš Deakova stranka) ter  (8) narodnostno, kulturno in politično
življenje med Muro in Rabo v Borovnjakovem času. 

Znanstvena javnost s tem simpozijem pokriva še eno belo liso v poznavanju
jezikovnih razmer v slovenskem panonskem jezikovnem prostoru. Gre za še
vedno preslabo raziskane procese poeneotenja dveh knjižnih norm, oz. za
medsebojno prepletanje in približevanje prekmurskega knjižnega jezika enotni
slovenski knjižni normi. Borovnjakov delež pri tem je zelo pomemben, vendar
je bila njegova vloga premalo raziskana in predstavljena širši javnosti. 

Vabimo vas na predstavitev simpozija  o Jožefu Borovnjaku, ki bo
v torek, 24. junija 2008 ob 10. uri, v spominski sobi Leona Štuklja, 3. nad., 
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 v Mariboru. Simpozij bo predstavil
prof. dr. Marko Jesenšek, vodja simpozija. Znanstveni simpozij o Življenju in 
delu Jožefa Borovnjaka pa bo potekal 26. in 27. junija 2008 v Cankovi.  

Vanja Borovac

Petek, 27. 6. 2008
10.00 Otvoritev simpozija in pozdravni govori
11.00-11.20 Andrej Pavlič: Nekatere poteze politične, upravne in družbeno-gospodarske zgodovine Železne županije in Murskosoboškega okraja v Borovnjakovi dobi
11.20-11.40 Vinko Potočnik: Prekmurska vernost v času delovanja Jožefa Borovnjaka oziroma v 2. polovici 19. stoletja
11.40-12.00 Vinko Škafar: Pastoralno delovanje župnika Jožefa Borovnjaka
12.40-13.00 Jožica Čeh: Jožef Borovnjak v luči sodobnikov in literarnih zgodovinarjev
13.00-13.20 Jože Vugrinec: Jožef Borovnjak v zapisih proučevalcev prekmurskega življenja
12.20-13.40 Franc Kuzmič: Borovnjakovi stiki s štajerskimi duhovniki in raziskovalci
15.30-15.50 Stanko Zver: Izvir Borovnjakove narodne zavesti in njen vpliv na Ivanocyja, Bagaryja in Jožefa Klekla st.
15.50-16.10 Fanika Vrečko Krajnc: Rokopisni molitvenik in pesmarica Jožefa Borovnjaka
16.10-16.30 Franci Just: Borovnjakova pesmarica
16.50-17.10 Janko Durič: Predstavitev Borovnjakovega dela v Stopinjah
17.10-17.30 Simona Pulko: Borovnjakov Veliki katekizmus in Kardošev Kratki Navuk Krsztansztva (analiza didaktičnih vidikov)
18.00 Sprejem pri županu
Sobota, 28. 6. 2008
9.00-9.20 Jožef Smej: Jožef Borovnjak kot prevajalec
9.20-9.40 Tatjana Grah: Jezikovna analiza Borovnjakove pridige Pareneza na čest svetij apoštolov Cirila i Metoda (1886)
9.40-10.00 Natalija Ulčnik: Jezikovno- in političnonazorska ujemanja ter razhajanja med Borovnjakom in Agustičem
10.20-10.40 Marko Jesenšek: Borovnjak in prekmurski knjižni jezik
10.40-11.00 Mira Krajnc Ivič: Jezikovnopragmatični in sociolingvistični pogled na nekatere jezikovne značilnosti zlasti v Borovnjakovem Velikem katekizmu v primerjavi s sodobnimi učbeniki za verouk
11.00-11.20 Mojca Horvat: Narečna podoba Prekmurja (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas)
11.20-11.40 Mirko Križman: Jezikovni pojavi med Cankovo in Radgono
12.00-12.20 Zinka Zorko: Prekmursko ravensko podnarečje na Cankovi
21.20-12.40 Mihaela Koletnik: O toponimih v občini Cankova
12.40-13.00 Štefan Kuhar: Borovnjakova dediščina na Cankovi
13.00 Zaključek simpozija in položitev cvetja na grob Jožefa Borovnjaka
14.00 Predstavitev zbornika Življenje in delo Jožefa Borovnjaka


Dodatne informacije o seznamu SlovLit