[SlovLit] Slike s 4. slovensko-hrvaškega srečanja v Jeruzalemu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jun 15 11:16:34 CEST 2008


http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki/mh/jeruzalem/index.html -- fotoreportaža s 
4. slovensko-hrvaškega srečanja v Jeruzalemu 13. in 14. junija 2008 
+ program.

-----

Iz knjižnega daru kolegov iz Zagreba ljubljanski slovenistiki in slavistiki:

Književni časopisi 19. stoljeća: Bibliografija, 1--4 + Kazala. Ur. Vinko Brešić. 
Zagreb: FF, 2006, 2007 (Periodica Cratica, Serija Bibliografije). Po kazalih 
se gotovo da najti tudi slovenske objave. 

Krešimir Nemec, Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. Zagreb: 
Školska knjiga, 2003.

Eugenija Barić idr., Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

Stipe Botica, Novi hrvatski epitafi, Zagreb: Školska knjiga, 2007.

Jezik književnosti i književni ideologemi, Raslojavanje jezika i književnosti, 
Zobrnik radova 34. 35 seminara (Zagrebačka slavistička škola), 2006, 2007.

Nova croatica: Časopis za hrvatsku književnost i kulturu, 2007. 

Andrija Kačić Miošić, Razgovori ugodni naroda slovinskoga. Ur. Stipe Botica. 
Zagreb: Školska knjiga, 2006 (Biblioteka Povjestice).

Hrvoje Hitrec, Hrvatske legende. Ur. Dušan Gačić. Zagreb: Školska knjiga, 2007.

Vesna Požgaj idr., Hrvatski izvana. Zagreb: Školska knjiga, 2007.

Prva hrvatskoglagoljska početnica 1527 (faksimile). 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit