[SlovLit] obletnice

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jun 12 00:00:47 CEST 2008


From: "Orel, Irena" <Irena.Orel na ff.uni-lj.si>
Sent: Wednesday, June 11, 2008 11:41 PM
Subject: obletnice

Miran, debata je živa, vrgel si kost, sprožil se je plaz. 
Nisem se hotela odzvati, tole sem napisala pred nekaj dnevi. 

Vsak jubilej daje možnost ne le za "ponovno odkrivanje" preteklega, 
temveč tudi za ovrednotenje našega časa, za presojo lastnega dela, 
tudi Trubarjev jubilej je lahko priložnost za prevrednotenje pogledov 
z današnjega razgledišča, za iskanje poti v novih razmerah, v zgodovini 
iščemo pozitivne zglede, ki presegajo ozke okvire časa, pri njem lahko 
občuduje vsak po svoji izbiri: tokrat opevano domoljubje ali uporništvo, 
iskanje resnice in pravega spoznanja, božjega ali občečloveškega, 
samoniklo razmišljanje, svobodo duha, zvestobo sprejeti ideji, lastnemu 
prepričanju, medkulturno sožitje, narodno zavednost, brezkompromisnost, 
intelektualno širino, socialni čut, evropsko povezovalnost, izvirnost, 
vztrajanje na svojih stališčih, njegovo vizionarstvo, kritično in samokritično 
presojo ali pa versko gorečnost, bojevito kljubovalnost, izgorevanje za 
svojo resnico in ideale, ostro nasprotovalnost, nesprejemanje, obsojanje 
drugačnega, ideološki boj ... in še marsikaj bi lahko našli na obeh straneh.  

Tudi utrjevanje slovenske kulturne identite se lahko uresničuje na različne 
načine, tudi izven utrjenih poti in tradicionalnih okvirov, morda celo z njenim 
nepriznavanjem. Dejansko smo vedno uprti s pogledom naprej, v prihodnost, 
četudi ne moremo izbrisati preteklosti, čeprav si še tako želimo, smo njen 
podaljšani del, hočeš nočeš nas povsod obkroža, v naravni in kulturni podobi, 
tudi Trubar je bil del nje, čeprav je začel navidezno iz nič in se postavil po 
robu tradicionalnim zakonom in dogmam ter izhajal iz novih temeljev. Vsakršna 
mitizacija, tudi Prešernova, je zameglila zasluge in ideje drugih ali drugače 
mislečih sodobnikov, naše črno-belo gledanje onemogoča "pravo spoznanje", 
videnje le pozitivnega in njegovo poveličevanje na eni strani ter negativnega 
in njegovo izničevanje na drugi ustvarja neresnično podobo o naših kulturnih 
ustvarjalcih, vrednote so se skozi obdobja spreminjale, zato lahko danes z 
distance brez vsakršnih predsodkov spoznamo in priznamo aktualizirano videno 
vrednost na eni in drugi strani, kar pa nam v zagrizenem in enostranskem boju 
mnenj in samozadostnosti stališč na mnogih področjih še danes ne uspeva 
najbolje. Tudi pri Prešernu lahko vsakdo najde svojo vrednoto, po kateri mu 
je blizu, njegov posmeh "klenemu jeziku" pa je vpet v druge, literarnonazorske 
okvire, ki jih Ti kot literarni "zgodovinar" bolje poznaš. Znanost naj ne bi 
temeljila le na ozkomislečem zagovarjanju enega vidika, ampak kritično in 
pravično upoštevala ves družbeni, duhovni, duševni spekter delujočih sil, 
razlikuje se v merilih in sredstvih, odprta je za različnost misli. 

Grem poslušat novo mašo na TV - okroglo mizo, ravno slišim o njegovi 
neuklonljivosti, ljubezni do domovine, odkritosti, delavnosti, iskrenosti, 
združil je Slovence - stereotipi, ki pa dobivajo svojo sporočilno vrednost 
v našem duhovnem svetu, če jih znamo osmisliti. Slišim misel, da je Trubar 
vselej nov, naj z njo zaključim. 

Lep trubarjevski pozdrav

Irena 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit