[SlovLit] O etimologiji mesta Ljubljana -- Trubar in internet -- Žur na Dobravi -- Re: Rajko -- Besedila za korekturo

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jun 1 10:59:22 CEST 2008


From: "Milena Mileva BLAZIC" <milena.blazic na guest.arnes.si>
Sent: Saturday, May 31, 2008 12:11 PM
Subject: za SlovLit?

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković vabi na pedavanje o
etimologiji imena Ljubljana, ki bo v sredo, 4. junija 2008, ob 19.30 v
Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1. O izvoru in pomenu 
imena našega glavnega mesta bo spregovoril mag. Silvo Torkar, 
samostojni strokovni sodelavec iz Etimološko-onomastične sekcije 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU. Predavanje 
bo popestril kratek kulturni program. Vstop je prost.

====

Slovensko društvo Informatika in Slovensko protestantsko društvo 
Primož Trubar sta v petek 30. maja priredila simpozij Trubar in internet: 
Slovenci na začetku in na koncu Gutenbergove galaksije. Dogajal se je 
v dvorani IZUM, Prešernova 17 v Mariboru od 10.00 dalje, nastopili 
pa so Niko Štauberger, Andrej Flogie, Fanika Vrečko Krajnc, Dušan Voglar, 
Tone Partljič, Matjaž Kmecl, Francka Premk, Primož Jakopin, Rajko Muršič, 
Marjan Pungartnik, Peter Tomaž Dobrila, Franci Pivec, Matjaž Mulej in 

Miran Hladnik

===

Na sobotnem Slovlitovem žuru na Srednji Dobravi pri Kropi (31. maja 2008)
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2008/002554.html) se je zbralo 13 
članov (skupaj z družinami 33 ljudi) in preživelo prijetno popoldne. Narejena 
sta bila en sprehod in eno kolesarjenje, kovaški muzej v Kropi je doživel en 
obisk, popit je bil mnog kozarec in izrečena prenekatera beseda. Boža 
Krakar Vogel je iz Tübingena zbranim poslala lepe pozdrave. -- miran

===

Tri grafomanije Toneta Pretnarja Rajku Korošcu

Raj kot zemeljski vrtič
Aspektira nežne ptice:
Jabolka so kot potice,
Kot klobasa pa je vic,
Uj! že jemlje svet hudič.
 
Rekruta kliče domovina,
Armada kliče te v naročje. 
Je še v rezervi glažek vina,
Ki spraznil ga boš po otročje.
Up tvoj za nas je zgodovina.
(6. 10. 1984)
 
Ob poroki je dobil Rajko od Tončka naslednjo pesmico:
 
Raj naj se na stežaj odpre življenju,
Arcnija naj ti nepotrebna bo,
Jeruzalem je vino in nebo
Kipi k objemu in kipi k vstajenju.
 
Usta telo privedejo k trpljenju.
Naj tja nikar te ne privedejo,
Angeli vaju naj varujejo,
Nihče naj ne utone v časa zrenju.
 
Obetov sto in sto prinaša čas,
V obetih skrivajo reči sledi,
Otrok naj slednjo nežnost prebudi,
 
Povrne času časa naj obraz,
Obličje sebe naj razveseli,
Tako bo veselilo tudi nas.

In še ena o skupni poti v Krakov maja 1984:

Srečali smo se v Dąbrowi,      
smo popili dolg požir,
prvi je požiral Tone,
Miran žvečil je svoj pir.
Vladek nas gosti kot kralje,
ampak že hitimo dalje
s Silvijo in Rajkom v Krakov,
s svojim avtom ne pa z vlakom.
Jutri, preden jutro sine,
bomo pred pragom domovine?

---

From: <dolezalova.l na volny.cz>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, May 27, 2008 8:24 PM
Subject: Rajko Korošec

Osebnost, vedno prijazen, razgledan, načitan ... Čeprav je bil
iz istih krajev kot jaz, sva se srečevala prav v Ljubljani. Žal mi
je, da nas je zapustil. Alenka Jensterle-Doležal

---

From: "Barbara Sosic" <barbara.sosic na etno-muzej.si>
Sent: Thursday, May 29, 2008 10:31 AM

[...] že zjutraj sem šla mimo Rajkove vežice na Žalah. 
Škoda ga je bilo. Za takimi ljudmi ostane praznina. [...]

===

Novi besedili za korekturo:
http://sl.wikisource.org/wiki/Milko_Vogrin -- Jakob Sket, Milko Vogrin: novela, 1883
http://sl.wikisource.org/wiki/Povestnik_v_sili -- Pavlina Pajk, Povestnik v sili: novelica, 1883


Dodatne informacije o seznamu SlovLit