[SlovLit] Slovenci v poljski Vikipediji -- Košuta, E-mejli -- Dve povezavi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Maj 24 22:38:41 CEST 2008


Nova slovenistična gesla v poljski Wikipediji:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Je%C5%BE -- Niko Jež
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tone_Pretnar -- Tone Pretnar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Slawistyka_i_s%C5%82owenistyka_w_Polsce -- slovenistika na Poljskem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jani_Virk -- Jani Virk
http://pl.wikipedia.org/wiki/France_Bevk -- France Bevk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Ingoli%C4%8D -- Anton Ingolič
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Blatnik -- Andrej Blatnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1ko_Kranjec -- Miško Kranjec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozka_%C5%A0tefan -- Rozka Štefan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janko_Kersnik -- Janko Kersnik

====

From: "LITERINA KNJIGARNA" <info na knjigarna-litera.org>
Sent: Friday, May 23, 2008 9:47 AM
Subject: VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO

Miran Košuta: E-MEJLI (eseji o mejni literaturi)
 
Štirinajst novejših besedil, ki jih je avtor združil v pričujočo esejistično 
zbirko, izpisuje zgodbo književne in kulturne obmejnosti na skrajnem 
zahodnem robu slovenskega narodnega ozemlja. Prek slovenistične 
detekcije skuša knjiga odgonetiti deenkajske temelje takšne >obmejne 
literature< in obenem čim zvesteje izrisati globinski odraz primorske 
literaturne stičnosti. Ta cilj zasledujejo E-mejli prek treh vsebinskih 
razdelkov. V poglavju Mejišče razgrne avtor tipološke določnice 
sodobnega slovenskega slovstva v Italiji, njegovo ontološko, 
etično, narodnostno, prostorsko in jezikovno zaznamovanost. Protagonisti 
drugega razdelka z naslovom Mejniki so sami avtohtoni slovenski besedni 
ustvarjalci od Feigla, Kosovela, Bartola do Zlobca, Pahorja, Čuka in Mrmolje. 
Sklepno poglavje z naslovom Mejaši pa je skok čez plot k sosedu, saj 
obravnava nekatere v slovenskem kulturnem prostoru odmevne 
italijanske književnike od sonetista Petrarce do istrskega romanopisca 
Fulvia Tomizze, Knjiga je tako tematsko in problemsko zaokrožena 
pripoved o tisočletni slovenski literarni in duhovni medkulturnosti na 
Primorskem.

Tiskovna konferenca ob izidu novih knjig iz knjižne zbirke Nova znamenja
pri Študentski založbi Litera bo v torek, 27. maja 2008 ob 11.00. uri v Jazz 
clubu Gajo (Beethovnova ulica 8 - Ljubljana).

====

http://llc.oxfordjournals.org/content/vol23/issue2/index.dtl?etoc -- 2. št. revije 
Literary and Linguistic Computing (junij 2008, letnik 23). 

http://www.open.ac.uk/relive08/ -- raziskava poučevanja v virtualnem okolju, 
npr. v Second Life.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit