[SlovLit] Nove knjige na FF -- Zaimek v rezijanščini

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Maj 22 13:53:02 CEST 2008


From: "Detič, Nataša" <Natasa.Detic na ff.uni-lj.si>
Sent: Wednesday, May 21, 2008 12:44 PM
Subject: Novinarska konferenca

Znanstvena založba Filozofske fakultete in Knjigarna Filozofske fakultete
vabita na novinarsko konferenco, ki bo v torek, 27. maja 2008, ob 11.30
v Modri sobi Filozofske fakultete (5. nadstropje). Zbrane bo nagovoril dekan 
Filozofske fakultete, red. prof. dr. Valentin Bucik. Novinarsko konferenco bo 
povezovala vodja Znanstvene založbe, mag. Nataša Detič.
 
Predstavili bomo naslednje publikacije:
- Janez Skela (ur.): Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem. Pregled 
sodobne teorije in prakse [...] 
- Stojan Bračič: Textgrammatik - Textsemantik - Textstilistik. Ein textlinguistisches 
Repetitorium
- Jana Rošker: Sodobna teoretska kitajščina na področju humanistike in družboslovja. 
Semantične strukture in znanstvena ter strokovna terminologija sodobne kitajščine
- Mira Miladinović Zalaznik: Deutsch-slowenische literarische Wechselbeziehungen II 
(Slovenske germanistične študije)

===

From: "Lingvistični krožek" <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Sent: Thursday, May 22, 2008 8:54 AM
Subject: LK, 26. maj

LK FF vabi na 880. sestanek v ponedeljek, *26.maja*, ob 17.30
v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predaval bo
dr. Matej Šekli, Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete.
Tema predavanja: Zaimkovna ponovitev osebka in predmeta v rezijanskem 
narečju slovenščine (s stališča jezikovnega stika s furlanščino).
Vabljeni tudi študentje. Za predsedstvo, Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit