[SlovLit] Zelo preprosta zgodba -- Govoriš medkulturno?

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Maj 21 09:07:05 CEST 2008


Od: Pritekelj, Kristina [Kristina.Pritekelj na ff.uni-lj.si]
Poslano: 19. maj 2008 8:54

http://www.verysimplestory.com/ -- Miha Mazzini, Zelo preprosta zgodba v
interpretaciji Barbare Cerar.
http://spletnopero.si/forum/viewtopic.php?t=708 -- Miha Mazzini, Zelo
preprosta zgodba, besedilo s komentarji.

===

Od: eu na cnvos.si
Poslano: 19. maj 2008 10:18
Zadeva: Vabilo na konferenco "Govoris medkulturno?" (6.-7. junij 2008)

CNVOS-Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij
vas v sodelovanju z Wales Council for Voluntary Action in Uradom RS za
mladino vabi na konferenco "Govoris medkulturno?", ki bo 6. in 7. junija
2008
v City Hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana.

Konferenca predstavlja zakljucni del projekta "Let's talk about
intercultural dialogue", ki ga sofinancira Evropska komisija, njegov
glavni cilj pa je bila izdelava prirocnika za ucenje mladih o razlicnih
kulturah, obicajih in navadah, ki bi spodbujal k strpnosti ter ucil o
medsebojnem razumevanju in dialoskosti.

Prvi dan bodo potekale razprave o medkulturnem dialogu ter pomenu in
vlogi
strpnosti, v katerih bodo sodelovali predstavniki Evropske komisije,
Ministrstva
za kulturo, Urada RS za mladino, WCVA, strokovnjaki za vprasanja
medkulturnosti
ter posamezniki z vsakodnevnimi izkusnjami medkulturnega (ne)dialoga.
Hkrati bo
v predverju potekala medkulturna trznica, v okviru katere se bodo s
kulturnimi
in plesnimi tockami predstavila razlicna zdruzenja, drustva, zavodi ter
skupine,
ki delujejo na podrocju medkulturnega dialoga. Drugi dan konference bo
posvecen
predstavitvi prirocnika, saj bo v obliki vodenih delavnic potekal
trening za
trenerje, ki bi zeleli v prihodnosti prirocnik uporabljati pri svojem
delu.

Prosimo za potrditev udelezbe na eu na cnvos.si ali 01/542 14 22, kjer smo
vam
na razpolago tudi za dodatne informacije. Kotizacije ni! Rok za
prijavo: 30. 5. 2008. Dodatne informacije o seznamu SlovLit