[SlovLit] Angleščina učni jezik v Sloveniji -- Brezplačni tečaj iskanja po el. informacijskih virih

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Apr 21 13:58:02 CEST 2008


From: Janez.Dular na gov.si [mailto:Janez.Dular na gov.si]
Sent: Monday, April 21, 2008 1:32 PM
Subject: Re: Mediteranska univerza; učni jezik

Težišče delovanja mediteranske >univerze< očitno ne bo neposredno
raziskovalno-izobraževalno, temveč predvsem menedžersko (povezovanje
in usklajevanje delovanja >pravih< univerz z verificiranimi študijskimi
programi). Zato njen poglavitni problem najbrž ne bo učni jezik, temveč
uradovalni jezik, tj. jezik sporazumevanja z uradnimi organi >univerze<
(tajništvo, rektorat, senat ipd.), jezik njihovih uradnih dokumentov
(statut, pravilniki, zapisniki, vpisni obrazci, spletna predstavitev
idr.). Če je sedež te >univerze< na območju Republike Slovenije (in
je kot pravna oseba vpisana v ustrezne uradne razvide Republike
Slovenije),
je upravičeno pričakovati ustrezno rabo (tudi) slovenščine, pa naj njena
ustanovitev temelji na določbah Zakona o visokem šolstvu ali Zakona o
zavodih.
Janez Dular

>From: Andrej Skrbinek [mailto:andrej.skrbinek na uni-mb.si]
>Sent: Thursday, December 20, 2007 12:19 PM
>Subject: Mediteranska univerza; učni jezik
>http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2008/002496.html)

====

Od: Nataša Jordan [Natasa.Jordan na nuk.uni-lj.si]
Poslano: 21. april 2008 9:49
Zadeva: Vabilo na brezplačni tečaj iskanja po el. informacijskih virih

Tečaj "Uvod v iskanja po el. inf. virih in iskalna orodja"  bo v torek,
6. maja od 10. do 13. ure. Na tečaju predstavimo, kje in kako dostopamo
do virov, kakšni so pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za
iskanje
ter Mrežnik - odskočno desko do virov. V nadaljevanju prikažemo skupne
značilnosti
informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo
pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo
tezavra, kdaj in kako uporabimo logične operatorje oziroma operatorje
bližine, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Uporaba
iskalnih strategij pri iskanju po hierarhično urejenih seznamih virov
na internetu, iskalnikih in meta iskalnikih; prednosti in omejitve
iskalnikov, posebnosti različnih seznamov virov in iskalnikov ter izbor
ustreznega iskalnika ali seznama virov za poizvedbo. Snov podajamo z
demonstracijami v živo, udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.
Tečaj bo potekal v računalniški učilnici NUK (klet).
Prijave sprejemamo na elektronski naslov referalni-center na nuk.uni-lj.si
Udeleženci morajo poznati delo z računalnikom v okolju Windows.

Nataša Jordan Dodatne informacije o seznamu SlovLit