[SlovLit] Angleščina učni jezik v Sloveniji -- Spletni programi

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Apr 9 15:06:24 CEST 2008


From: Andrej Skrbinek [mailto:andrej.skrbinek na uni-mb.si] 
Sent: Thursday, December 20, 2007 12:19 PM
To: info na emuni.si
Subject: Mediteranska univerza; učni jezik

Spoštovani,

Na spletni strani iniciative za ustanovitev mediteranske univerze 
ni zaslediti besedila v Slovenščini. Glede na dejstvo, da Zakon o 
visokem šolstvu (ZViS-UPB2) v 8. členu pravi, da je učni jezik na 
visokošolskih zavodih slovenski, me zanima, kako bo učni proces na 
"Mediteranski univerzi" usklajen z zakonom.

Lep pozdrav, Andrej Skrbinek

Vir: (ZViS-UPB2), Uradni list RS 100/2004 z dne 13.9.2004 
[http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004100&stevilka=4325 ;
20.12.2007]

   
dr. Andrej SKRBINEK
Laboratorij za inženirsko oblikovanje
Fakulteta za strojništvo
UNIVERZA V MARIBORU

----

Spoštovani, 
najprej informacija, da je spletna stran v prenovi in da na novi spletni

strani predvidevamo tudi vsa besedila v slovenskem jeziku, kar pa seveda

ni direktno opravičilo, da ni kratke informacije o Centru tudi v
slovenskem 
jeziku, kar bomo poskusili čimprej odpraviti ... 

Center EMUNI je bil ustavnovljen po zakonu o zavodih in ne po zakonu v 
visokem šolstvu, torej ni visokošolski zavod. V poletnem času nameravamo

organizirati poletno šolo, ki bo podobno kot druge mednarodne poletne
šole 
tudi na slovenskih univerzah, potekala v angleškem jeziku. 

pozdrav 
dr. nada trunk 
v. d. direktorica

=====
   
http://www.wikieducator.org/Content -- Wikieducator, za zdaj šele v
šestih jezikih.

http://www.interactivestory.net/ -- Façade, program za interaktivno
oblikovanje 
dramskih prizorov (kot davčna svetovalka Vida s prijateljem, ki pa se
znata 
pogovarjati na vse mogoče teme); prizore lahko shranimo in postavimo na
splet.Dodatne informacije o seznamu SlovLit