[SlovLit] Vabilo na posvet SDJT

Marko Stabej marko.stabej na guest.arnes.si
Sre Mar 26 12:01:22 CET 2008


Spoštovani,

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije vas vabi na posvet o
jezikoslovnem označevanju slovenščine z naslovom:

Vsi označeni, vsi drugačni?
(Posvet o sistemih oblikoskladenjskega označevanja za slovenščino)

Posvet bo v petek, 4. aprila 2008, ob 11. uri na Fakulteti za humanistične
vede Koper UP, Titov trg 5, v predavalnica Burja 1.


Urnik prireditve:

11:00 dr. Vesna Mikolič, dekanja FHŠ UP: Dobrodošlica
11:05 dr. Marko Stabej: Uvodni nagovor
11:10 dr. Tomaž Erjavec: Jezikoslovno označevanje slovenščine: metode in
viri
11:30 dr. Primož Jakopin: Oblikoslovni označevalnik korpusa Beseda
11:50 Simon Krek: Kratek pregled jezikoslovnih zadreg pri oblikoslovnem
označevanju slovenščine
12.10 Odmor za kavo
12.30 Posvet o virih in orodjih za oblikoslovno označevanje slovenščine
(povezuje M.S. )
14.00 Zaključna pogostitev (kava, pecivo)

Čemu posvet?

Slovenščina je trenutno jezik države, predsedujoče Svetu Evropske unije -
zgodovinsko gledano je tak položaj govorcev in govork slovenščine izjemen.
Toda samo ugoden politični položaj za polno delovanje slovenskega jezika v
sodobnih razmerah ni dovolj; nujno je, da je slovenščina dobro opremljena,
zlasti če si želimo bogato jezikovno življenje tudi v naslednjih
desetletjih. Dobra opremljenost pomeni usposobljenost jezika in govorcev za
vse, tudi najzahtevnejše jezikovne in sporazumevalne naloge. Za to so na
prvem mestu potrebni kakovostni, ustrezni in zanesljivi podatki o jeziku, o
jezikovnih navadah in potrebah govorečih. Šele s takimi podatki lahko
zasnujemo dobre in delujoče jezikovne priročnike, pa tudi druge jezikovne
pripomočke, ki jih omogoča sodobna omogoča sodobna tehnologija in
uporabnikom jezika lajšajo vsakdanje življenje.

Pri gradnji korpusov, ki so osnovni vir podatkov o realni rabi jezika, je v
izhodišču potrebno za vsak jezik oblikovati sistem označevanja. Pri tem gre
ponavadi za nabor oznak za oblikoslovne in deloma skladenjske kategorije, ki
jih pripisujemo posameznim besedam v korpusih, in s tem omogočimo nadaljnje,
zahtevnejše postopke obdelovanja jezikovnih podatkov. Za slovenščino obstaja
več naborov oznak. Tokratni posvet je namenjen njihovi primerjavi ter
pogovoru o razlikah med njimi in o možnostih skupne rabe orodij in virov.
Kot predpripravo na posvet si udeleženci lahko ogledajo vire in orodja na
spletnih straneh: http://nl.ijs.si/jos  ter
http://bos.zrc-sazu.si/oblikoslovno_oznacevanje.html. 
 
Tudi drugi posvet Slovenskega društva za jezikovne tehnologije bo potekal v
obliki moderiranega pogovora, h kateremu so vabljeni vsi zainteresirani.
Morebitne sklepe posveta bomo v obliki javne izjave objavili na društvenih
spletnih straneh.


izr. prof. dr. Marko Stabej
Oddelek za slovenistiko
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
Dodatne informacije o seznamu SlovLit