[SlovLit] FW: priljubljenost slovenščine v šoli

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Mar 10 12:16:20 CET 2008


From: Boža Krakar Vogel [mailto:boza.krakar na guest.arnes.si] 
Sent: Monday, March 10, 2008 11:02 AM
Subject: priljubljenost slovenščine v šoli

Navadila sem se že, da se ne menim kaj dosti za različne razpise 
državnih in evropskih inštitucij, ki zahtevajo od prijavitelja debel 
elaborat, katerega nato zvečine nonšalantno zavrnejo. Rajši kot 
za pisanje neproduktivnih prijav porabim čas, če ga kaj imam, 
za pisanje konkretnih strokovnih besedil, v katerih sem bolj 
doma kakor v prijavah v birokratskem novoreku. Te dni pa sem 
z več strani dobila obvestila, da Ministrstvo za kulturo vabi k 
oddaji ponudbe za izdelavo elaborata o priljubljenosti slovenščine 
kot šolskega predmeta. Ta razpis pa me v nasprotju z nekaterimi 
drugimi vseeno spodbuja k odzivu. Dve stvari sta me namreč, 
poleg že omenjenega odpora do takih pozivov in odzivov nanje, 
v njem zmotili:

1. Naslov oz. tema ponudbe. Dvomim, da je problem zastavljen 
strokovno pravilno in problemsko dovolj široko. Priljubljenost 
določenega šolskega predmeta je kajpak legitimna raziskovalna 
tema, vendar kot parcialna kategorija znotraj širšega pedagoškega 
(specialno didaktičnega) problema in z zavedanjem, da izolirana 
prinaša senzacionalistične in bolj medijsko privlačne kakor 
razvojno uporabne rezulatate (na podobni ravni bi bili rezultati 
o priljubljenosti slehernega šolskega predmeta, in kaj bi storili 
potem?). Zato bi bilo, če se že ministrstvo za kulturo čuti poklicano,

v zadevah slovenskega jezika spraševati najprej o šolskih rečeh, 
bolj ustrezno vprašanje, kakšna je kakovost pouka slovenščine, 
merjena s ciljem, imenovanim razvoj sporazumevalne in 
kulturne zmožnosti/kompetence in nacionalne zavesti 
šolajočih se. So cilji pouka za ta del ustrezno zastavljeni, so 
potem tudi uresničeni tako, da je znanje dovolj trajno in vrednostno 
ustrezno motivirano? (Spraševanje o nezadostni didaktični razvitosti 
sredstev in metod, didaktike slovenskega jezika in še kaj iz 
uresničevanja tez Resolucije ... kaže le na slabotno poučenost 
ministrstva o naporih in napredkih, ki so bili z majhnim številom 
čezmerno obremenjenih ljudi vendarle doseženi - predmetne didaktike 
s habilitiranimi učiteljiso na vseh fakultetah, kjer izobražujejo 
učitelje slovenskega jezika - upati je, da bodo rezultati raziskave 
nemudoma spodbudili ministrstvo za odprtje novih delovnih mest na 
tem področju, saj je ljudi premalo?; učbeniki so po dva ali trije
konkurenčni, 
vsi podvrženi strogim sodbam ustrezne učbeniške komisije, učitelji se še

nikoli niso toliko dodatno izobraževali; in - "priljubljenost"
slovenščine, 
kot kažejo različno orientirane raziskave naših diplomantov, je ves čas

nekje na sredini lestvice, v kolikor sploh lahko govorimo o
priljubljenosti 
dejavnosti, kot sta učenje in branje pri današnji mladini, kar tudi
poudarjajo 
naše raziskave).

2. Po mojem mnenju bi bilo ministrstvo za kulturo, ki je izdelalo tudi 
Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko in ki lahko 
motivira ustrezne strokovne energije, poklicano za širšo sociokulturno 
tematsko raziskavo. Pravo vprašanje bi se v tem smislu glasilo: Kakšen 
je odnos do slovenščine (in slovenske kulture?) v družbi? Kako se 
uresničujejo določila Reslucije in zakonodaja? Kako se izvaja
publiciranje, 
raziskovanje, poslovanje, in v tem okviru seveda tudi vzgoja in
izobraževanje 
v slovenščini? Kako je mogoče doseči, da bo slovenski domorodec 
moral napisati disertacijo v slovenščini, poslovnež pisati partnerju čez

cesto v slovenščini, da bodo mediji na privlačen način širili zavest o 
vrednosti slovenščine? - Vsi ti segmenti družbene klime še kako vplivajo

tudi na priljubljenost slovenščine v šoli!

Zato se mi zdi čudno, da ministrstvo za kulturo namesto celostne in 
celo medresorske uporabno zastavljene raziskave o jezikovni problematiki

in jezikovni kulturi na vseh ključnih mestih javne rabe slovenščine
izbere tako 
zožen segment šolske problematike, ki bo, po mojih izkušnjah in 
predvidevanjih, spet enkrat sprostil čustvene energije namesto razumnega

in dolgoročno učinkovitega reševanja kompleksnih in vitalnih kulturnih
vprašanj.
Boža Krakar VogelDodatne informacije o seznamu SlovLit