[SlovLit] Označevanje korpusov -- DiKUL in Mrežnik

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Mar 4 13:50:52 CET 2008


Od: [lingvisticni.krozek na gmail.com]
Poslano: 4. marec 2008 10:50
Zadeva: LK, 10. marec (871. sestanek)

LK FF V Ljubljani vabi na 871. sestanek v ponedeljek, 10. marca, ob
17.30
v predavalnici 32 v pritličju Filozofske fakultete. Predavali bosta
Nina Ledinek; mlada raziskovalka, ZRC SAZU in slovenistika FF, in
Špela Arhar; mlada raziskovalka, Amebis in slovenistika FF. Tema
predavanja:
Skladenjsko označevanje korpusov slovenščine z vidika razvoja jezikovnih
tehnologij.
Vabljeni tudi študentje. --- Chikako Shigemori Bučar

====

Od: Nataša Jordan [Natasa.Jordan na nuk.uni-lj.si]
Poslano: 3. marec 2008 12:52
Zadeva: Vabilo na tečaja iskanja po el. informacijskih virih v marcu

Tečaj DiKUL - Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani bo v sredo,
12. marca od 10. do 13. ure. DiKUL predstavlja enotno vstopno
točko do informacijskih virov UL. Najpomembnejša novost je t. i.
združevalni
iskalnik, ki omogoča hkratno iskanje po več informacijskih virih hkrati.
Povezovalnik do gradiva pa omogoča različne povezave, ki se tvorijo na
podlagi bibliografskih
podatkov. Novost je tudi enoten Katalog informacijskih virov UL ter
predvsem
Katalog e-revij UL, saj omogoča celovit pregled nad dostopnimi naslovi
znanstvenih revij v elektronski obliki. Na tečaju udeleženci opravijo
tudi
nekaj praktičnih vaj.

Tečaj Uvod v iskanja po el. inf. virih in iskalna orodja bo v četrtek,
27. marca od 10. do 13. ure. Na tečaju predstavimo, kje in kako sploh
dostopamo do virov, kakšni so pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir
za iskanje ter Mrežnik - odskočno desko do virov. V nadaljevanju
prikažemo
skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja
iskanja.
Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste
indeksov,
uporabo tezavra, kdaj in kako uporabimo logične operatorje oziroma
operatorje
bližine, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Uporaba
iskalnih
strategij pri iskanju po hierarhično urejenih seznamih virov na
internetu,
iskalnikih in meta iskalnikih; prednosti in omejitve iskalnikov,
posebnosti
različnih seznamov virov in iskalnikov ter izbor ustreznega iskalnika
ali
seznama virov za poizvedbo. Snov podajamo z demonstracijami v živo,
udeleženci
opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo
na referalni-center na nuk.uni-lj.si --- Nataša Jordan Dodatne informacije o seznamu SlovLit