[SlovLit] Zgledno omledno -- Slavistična konferenca -- Z umetniško besedo skozi življenje -- Tečaj iskanja po virih v NUK-u

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jan 13 11:16:43 CET 2008


From: "Jan Zoltan" <zoltan.jan na siol.net>
Sent: Friday, January 11, 2008 6:59 PM
Subject: za slovlit

Barbara Pregelj: Zgledno omledno: Trivialno v slovenski postmoderni 
književnosti. Ljubljana: SDS, 2007 (Slavistična knjižnica, 12). 205 str. 
Knjiga je na razpolago pri Slavističnem društvu Slovenije.

Naj dodam še izvleček iz recenzije:

Monografija Barbare Pregelj ima pet poglavij. V prvem je predstavljena 
teoretska podlaga njene raziskave (Trivialno in refleksija o postmodernizmu), 
v drugem vprašanje preseganja žanrske sheme pri nekaterih naključno izbranih, 
a dovolj reprezentativnih avtorjih iz svetovnega prizorišča: Umbertu Ecu, 
Johnu Fowlesu, Manuelu Puigu, Thomasu Pynchonu (Trivium mundi). 
Tretje in četrto poglavje monografije predstavljata težišče njene raziskave, 
saj je naslanjanje na trivialne žanre raziskano in predstavljeno kot postopek 
medbesedilnosti v slovenski daljši ter krajši prozi. V teh poglavjih avtorica 
razišče rabo žanrskih konvencij detektivke, kriminalke, (znanstvene) fantastike 
in ljubezenskega ter zgodovinskega romana. Ti žanri so v zadnjih dvajsetih 
letih v slovenski književnosti najpogostejši in morda jih tudi zato slovenski 
postmodernistični avtorji najraje uporabljajo. Ob detektivki in kriminalki se 
avtorica pomudi ob analizi protagonista (detektiva), ob fantastiki in zgodovinski 
prozi je težišče njenega raziskovanja na analizi prostora in časa, ob ljubezenskem 
romanu pa na analizi pripovedovalca. Analiza značilnejših elementov pripovedi 
pripomore k večji nazornosti avtoričine teze. Peto poglavje monografije 
ponuja pregled žanrskega sinkretizma na strani lahke (trivialne) književnosti, 
pri čemer se avtorica osredotoča na dela in/ali avtorje, ki večinoma presegajo 
predvidljive žanrske vzorce detektivke, kriminalke, znanstvene fantastike, 
vohunskega romana, zgodovinskega ter ljubezenskega romana , s čemer kažejo 
svojo stremljivost. Sledi kronološki in žanrski pregled vseh obravnavanih žanrov. 
Monografijo sklepa obširen pregled literature, v kateri so zajeti vsi pomembnejši 
teoretiki tako postmodernizma kot raziskav žanrov ter trivialne književnosti.

Avtoričin glavni namen je preveriti trditve, ali tudi za slovensko književnost veljajo 
(precej pogoste) trditve o preseganju tradicionalne delitve na visoko ter lahko 
(trivialno) literaturo, kar naj bi bila ena od pomembnejših posledic postmodernizma, 
še prej pa povečanega zanimanja (tako ustvarjalcev kot teoretikov) za trivialne žanre 
ter spremenjene narave literature kot institucije, v kateri se vse bolj uveljavljajo tržni 
zakoni. [...] Da gre za pomemben oz. splošen pojav, priča tudi dejstvo, da so v 
raziskavi zajeti vsi pomembnejši avtorji zadnjih dveh desetletij, še posebej predstavniki 
t.i. mlajše generacije, ki jim literarna veda vseskozi pritika oznako postmodernizma 
(Andrej Blatnik, Igor Bratož, Branko Gradišnik, Maja Novak, Miha Mazzini, Igor 
Škamperle, Katarina Marinčič idr.) pa tudi avtorji predhodnih generacij, kot so 
Drago Jančar, Berta Bojetu, Marjeta Novak Kajser. [...]

Lepe pozdrave, Zoltan JAN

====

http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/pos3 -- konferenca Perspectives on Slavistics III, 
Hamburg, 28.--31. 8. 2008.

====

From: "SSK" <drustvo.slo.konferenca na siol.net>
Sent: Friday, January 11, 2008 1:08 PM
Subject: Vabilo na literarni večer

SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES prireja v okviru VEČEROV IZZA KONGRESA
literarni večer Z UMETNIŠKO BESEDO SKOZI ŽIVLJENJE v četrtek, 17. januarja 
2008, ob 18. uri v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi cesti 
1/IV v Ljubljani. V programu bodo sodelovali: avtorica knjig Slovenski književniki
Marjeta Žebovec, dramski igralec Tone Kuntner in Mešani pevski zbor KD Jakoba 
Aljaža Medvode. Večer bomo posvetili literarnim ustvarjalcem zunaj matične
Slovenije: v zamejstvu in izseljenstvu. Nekateri kot pripadniki manjšine, drugi kot 
izseljenci, oboji pa iz globin svoje duše.

====

From: "Nataša Jordan" <Natasa.Jordan na nuk.uni-lj.si>
Sent: Friday, January 11, 2008 12:52 PM
Subject: FW: Vabilo na tečaja iskanja po el. informacijskih virih v januarju

Brezplačni tečaj "Uvod v iskanje po el. inf. Virih in iskalna orodja" bo v
torek, 15. januarja od 10. do 13. ure. Na tečaju predstavimo, kje in kako 
sploh dostopamo do virov, kakšni so pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen 
vir za iskanje ter Mrežnik - odskočno desko do virov. [...] 

Tečaj "DiKUL - Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani" bo v
torek, 22. januarja od 10. do 13. ure. Na tečaju predstavimo 
portal Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - DiKUL, ki predstavlja 
enotno vstopno točko do informacijskih virov UL na enem mestu. [...]

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).
Prijave sprejemamo na elektronski naslov referalni-center na nuk.uni-lj.si 

Nataša Jordan


Dodatne informacije o seznamu SlovLit