[SlovLit] Srečanje Društva za slovenske študije v New Orleansu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Dec 20 09:36:38 CET 2007


From: "Tim Pogacar" <pogacar na bgnet.bgsu.edu>
Sent: Wednesday, December 19, 2007 3:37 PM
 
Člani in prijatelji Društva za slovenske študije (SSS) so se zbrali 
na 39. zborovanju Ameriškega združenja za pospeševanje slavistike 
(AAASS), ki je potekalo od 15. do 18. novembra v New Orleansu. 
Na zborovanju so se zbrali udeleženci z vseh koncev sveta. Sodelujoči, 
ki jih posebej zanima Slovenija, so prišli iz Severne Amerike in Evrope, 
obravnavali pa so zelo raznovrstne teme, med njimi slovensko zunanjo 
politiko, jezik in literaturo, urbano načrtovanje in izseljenstvo.

Društvo je v petek priredilo sprejem v počastitev spomina na dr. Toussainta 
Hocevarja, ki je predaval ekonomijo na univerzi Tulane do svoje prezgodnje 
smrti l. 1987. Častna gostja je bila njegova vdova Francoise, gostitelj sprejema 
in slavnostni govornik pa njegov sin Alexis Hocevar, podpredsednik družbe 
Enterprise Rent-A-Car Louisiana. Med sodelujočimi so bili tudi njegova 
ekscelenca Samuel Žbogar, slovenski veleposlanik v ZDA, Zvone Žigon, 
generalni konzul v Clevelandu, in Alenka Suhadolnik, generalna konzulka 
v New Yorku. Veleposlanik Žbogar je na okrogli mizi govoril o slovenski 
zunanji politiki, dr. Žigon pa je komentiral referate, posvečene povratni emigraciji.

V sekciji  na temo povratne emigracije so sodelovali Kristina Toplak, Jernej 
Mlekuž in Jure Gombač z Inštituta za slovensko izseljenstvo pri ZRC SAZU 
v Ljubljani z naslednjimi referati: Vrnitev Slovencev in njihovih potomcev iz 
nekaterih evropskih držav in Avstralije; Metodologija, moteča za teorijo 
povratne emigracije: emigrantova življenjska zgodba; in Repatriacija v Slovenijo 
po drugi svetovni vojni.

Trije pomembni ameriški Slovenci so bili tema prispevkov treh referentov z 
Univerze  v Mariboru, in sicer Andreje Božič-Horvat (Ivan Molek in domovina: 
odmevi na njegov odstop s položaja urednika Prosvete l. 1944), Darka Friša 
(Kazimir Zakrajsek, OFM: njegovo delo za domovino v ZDA med drugo svetovno 
vojno) in Mojce Moškon-Mešl (Andrej Kobal: kako so na njegovo delo vplivali 
dogodki druge svetovne vojne v Sloveniji). 

Zanimivi referati so bili še na vrsto drugih tem. Tako sta referata Veronice 
E. Aplenc (Chestnut Hill Historical Society) Državno načrtovanje mest 
in krajevni miti o izvoru: slovenska socialistična predmestja v 70. in 80. 
letih prejšnjega stoletja ter Žarka Lazarevića (Inštitut za novejšo zgodovino) 
o Sloveniji kot delu ekonomije bivše Jugoslavije prispevala dodatno 
zgodovinsko perspektivo. Jerca Vodušek Starič (Inštitut za novejšo zgodovino, 
Ljubljana) je govorila o obveščevalni službi med drugo svetovno vojno, 
Peter Vodopivec (Inštitut za novejšo zgodovino) in Mateja Ratej (Inštitut 
za filozofijo, ZRC SAZU, Ljubljana) pa sta predstavila različna pogleda na 
Majniško deklaracijo.  Irena Gantar Godina (Inštitut za slovensko izseljenstvo) 
je v svojem referatu obravnavala Slovence, njihovo slovansko privrženost in 
zvestobo Habsburški monarhiji.  

Prvič je bil kot tema na sporedu slovenski regionalizem. V sekciji, ki ji je 
predsedovala Sabrina Ramet (Norveška univerza za naravoslovje in tehnologijo) 
so nastopili Božo Repe  (Univerza v Ljubljani), Aleš Gabrič  (Inštitut za novejšo 
zgodovino) in Darja Kerec (Univerza v Ljubljani); v diskusiji sta sodelovala tudi 
Carole Rogel in Timothy Pogacar.

Metod Milač je vodil izjemno zanimivo sekcijo o Slovencih na Koroškem. V 
njej so sodelovali Jernej Zupančič (Univerza v Ljubljani), Matjaž Klemenčič 
(Univerza v Mariboru), Boris Jesih (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana), 
Klaus Jurgen-Hermanik (Univerza v Gradcu) in Robert G. Minnich (Univerza 
v Bergnu, Norveška).

Najbolj filozofsko je bila morda naravnana sekcija Bit kot teoretična kategorija, 
v kateri so sodelovali Marko Juvan in Alenka Koron (ZRC SAZU) ter Timothy 
Pogacar in Irina Stahanova (Bowling Green State Univ.). 

Nastopili so še Charles Bukowski (Bradley Univ.) in Joseph Derdzinski (US Air 
Force Academy) na temo o zunanji politiki; Michael Biggins (Univ. of  Washington), 
Leonora Flis (Univerza v Ljubljani) in Marta Stemberger (New School) so 
govorili o slovenski literaturi; Grant H. Lundberg (Brigham Young Univ.) je 
obravnaval  odnos Slovencev do narečij; Elinor Murray Despalatovic (Connecticut 
College) in Nicholas John Miller (Boise State Univ.) sta govorila o jugoslavizmu 
leta1918.

Tudi letos so bile slovenske teme dobro zastopane na zborovanju. Novembra 
2008 bo zborovanje AAASS v Philadelphiji (podrobnejše informacije gl. 
http://www.aaass.org). Za podrobnejše informacije o Društvu za slovenske študije  
in njegovem glasilu Slovene Studies gl. http://www.arts.ualberta.ca/~ljubljan/
 
Marta Pirnat-Greenberg, Kanzaska univerza
 
 
 
 
 
 
 
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit