[SlovLit] predavanje erwina koestlerja

Erwin Koestler Erwin.Koestler na oeaw.ac.at
Čet Dec 13 09:34:35 CET 2007


prosim, da naznanite sledeče predavanje
lp ek


Poti k aktualnemu branju Cankarjevega dela
Od zaključka Zbranega dela sredi sedemdesetih let in prikaza tipologije
Cankarjeve proze začetek osemdesetih let se slovensko Cankarjeslovje v
glavnem ni več razvijalo naprej. S kanonizacijo konzervativnih
interpretacijskih modelov, z osredotočenostjo na avtobiografske prvine, na
avtorjev >nazor< in na >slovenskost< njegovih del je Cankarologija
pospeševala ahistorično in provincialno pojmovanje enega izmed markantnih
avtorjev evropske literarne moderne, ob katerem bi lahko ponazorili tesno
vključenost slovenske literature v tedanje politične in družbene diskurze v
Evropi. Zato je potrebno novo branje njegovih del pod kulturološkim vidikom,
ki Cankarja reši suhoparne tipologije in stalnega interpretiranja domnevnega
>izpovednega namena< in ki bi povrnila tudi Cankarjeslovju pomen in
dostojanstvo discipline, ki avtorja ne smatra za svojo last.
Predaval bo 
Erwin Köstler
v ponedeljek, 17. decembra 2007, ob 12. uri
v Dvorani Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, Gosposka 16, pritličje (ob trgovini
Kod in kam).
Predavanje bo v slovenskem jeziku.

http://hs.zrc-sazu.si/AKTUALNOVABILO/tabid/73/Default.aspx


______________________________________

Erwin Köstler, Mag. Dr.
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum Sprachwissenschaften,
Bild- und Tondokumentation, Balkan-Kommission
Fleischmarkt 22
A-1010 Wien
Tel.: +43-1-51581-2426

Projektmitarbeiter "Enzyklopädie der slowenischen Sprache und Literatur in
Kärnten", FWF-P19519
Projektleitung: Univ. Prof. Dr. Katja Sturm-Schnabl


Dodatne informacije o seznamu SlovLit