[SlovLit] Javno pismo Državni predmetni komisiji za slovenščino

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Dec 11 08:37:16 CET 2007


From: "Natasa Hafner" <natasa.hafner na ric.si>
Sent: Tuesday, December 11, 2007 7:49 AM
Subject: RE: Javno pismo

From: "Jerca Vogel" <jerca.vogel1 na telemach.net>
Sent: Monday, December 10, 2007 8:57 PM
Subject: Re: Javno pismo


Spoštovane podpisnice javnega pisma Državni predmetni komisiji za 

slovenščino! (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2007/002359.html)

 

V svojem pismu ste nas opozorile na neuravnoteženost oziroma kar 

nesorazmerje, ki se ga zavedamo tudi sami in o katerem že od začetka 

svojega mandata pred štirimi leti intenzivno razmišljamo. 

 

Razlogov, da nam kljub temu doslej v maturitetni sklop ni uspelo 

uvrstiti nobenega dela, ki bi ga napisala avtorica, je zagotovo več, 

kajti pri oblikovanju maturitetnega sklopa je treba upoštevati vrsto 

dejavnikov. Izhodišče so, kot ugotavljate tudi same, literarna (estetska) 

merila, saj morajo biti dela za svoje obdobje/zvrst reprezentativna - 

in ta merila zagotovo dosegajo številne pesnice, pisateljice, dramatičarke. 

Vendar so enako pomembni primerljivost izbranih besedil glede na 

izhodiščno temo/problem, njihova primernost za maturante in šolsko 

obravnavo ter zvrstna/vrstna pripadnost. 

 

Pri izbiri besedil maturitetnega sklopa smo namreč mislili predvsem na 

to, da morajo omogočati dovolj tako vsebinskih kot oblikovnih povezav 

ter problem z vseh vidikov obravnavati enako poglobljeno in na enaki 

ravni, primerni za kandidate (med njimi je velika večina maturantov, 

starih 19 let). Hkrati smo pri izbiri tem pazili, da se te ne bi ponavljale, 

in v precejšnji meri prav zaradi iskanja drugačnosti nenamerno zanemarili 

načelo avtorstva (torej ženske roke). Ne nazadnje je na odsotnost del 

avtoric deloma vplivalo še dvoje: trudili smo se upoštevati tudi učitelje 

in tako enega izmed sklopov na njihovo željo dvakrat ponovili, letos pa 

ga - zaradi zvrstne/vrstne uravnoteženosti - omejili na dramatiko 

(dramatičark pa je na žalost znatno manj). Kljub naši želji, da bi v sklope 

vključevali tudi avtorice, se je tako do zdaj žal vedno izkazalo, da vse te 

zahteve morda bolje izpolnjujejo nekatera druga dela.

 

Ženski vidik smo sicer  vsa leta skušali vključevati vsaj tako, da smo 

dijake z iztočnicami za pisanje esejev usmerjali tudi v razmislek o 

ženskih literarnih likih, njihovih usodah in perspektivah. A tudi sami 

se še kako zavedamo, da je to veliko premalo in da je najbrž res čas za 

izbiro del, ki so jih ustvarile pisateljice ali dramatičarke. Vsekakor si 

bomo - tudi zato, ker bo tokratni sklop zadnji, ki ga izbira komisija 

v tej sestavi - letos še bolj prizadevali, da bi nam uspelo med dela 

maturitetnega sklopa vključiti tudi literarno delo katere izmed avtoric. 

  

S spoštovanjem dr. Jerca Vogel, predsednica DPK za slovenščino za splošno maturo

 Dodatne informacije o seznamu SlovLit