[SlovLit] Eco na spletu -- Mladinska književnost na Švedskem -- Jesenska šola slovenščine v Jeruzalemu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Dec 8 10:30:16 CET 2007


From: "Matjaž Rebolj" <matjaz.rebolj na ff.uni-lj.si>
Sent: Thursday, December 06, 2007 9:28 AM
Subject: Umberto Eco v živo


Posnetek predavanja je na voljo v tehle medijih:

http://www.rtvslo.si/media.php?id=9184616&mt=wm&mq=hi&wm=true&rm=true ali

http://www.videodnevnik.tv/?showid=572c6962dc2a91d24f7f6422aed5a2fd

sicer pa bosta naslova vedno dosegljiva na fakultetni strani:

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/kliping/podoba.htm

====

http://sisu.it.su.se/info/index/LV9800/en -- tečaj mladinske književnosti Marije Nikolajeve za kreditne točke.

====

From: <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Friday, December 07, 2007 8:09 PM
Subject: Fw: [Kibla Info] Psiha , Jesenska sola slovenscine

From: infolist na mailman.kibla.org
Subject: [Kibla Info] Psiha
Jesenska šola slovenscine

Psiha, Jesenska sola slovenscine
Jeruzalem, 8. in 9. december 2007

Psiha, Jesenska sola slovenscine je projekt, ki s svojim programom ze
cetrto leto zapored stremi k sodobnim teoreticno-jezikoslovnim spoznanjem,
hkrati pa zeli z razgibanim kulturno-umetniskim programom prikazati
prakticno in zivo rabo slovenskega jezika, s cimer se udelezencem sole
pribliza in olajsa vsakdanja komunikacija.

Sola izhaja iz temeljne posebnosti slovenskega jezika, to je dvojine, ki
ji ze od vsega zacetka posvecamo najvec pozornosti.

V koraku s casom in trendom razvoja tudi na podrocju slovenscine se s
projektom poudarja povezanost med jezikom, literaturo in kulturo v
enakovredni meri s poudarkom na dinamicnosti slovenskega jezika in
skritimi moznostmi, ki nam jih materni jezik ponuja.

Na letosnji soli bodo udelezenci z literarno diskusijo, ki jo bo vodil
Nino Flisar, pridobili podroben vpogled v sodobno slovensko literaturo iz
80-ih, 90-ih (temeljito se bomo dotaknili odtrganega dela Emila Filipcica,
Psiha) in primerjali svoje dosedanje bralne izkusnje z novimi 
interpretacijami in smernicami.

Jezikoslovno predavanje Vlada Nartnika bo odprlo vprasanje zgodovine
slovenskega jezika, razvoj in nastajanje novotvorb, hkrati pa bomo o
slovenscini razmisljali kot o sredstvu sporazumevanja, s katerim izrazamo
svojo individualnost, ustvarjalnost, pestrost, zivost in modernost. 

Velik poudarek bo na ustvarjalnih delavnicah, preko katerih bomo odkrivali
neomejene moznosti igranja z jezikom. Na Jeruzalemu torej.
Ker pa je letos sola ze "polna", sporocamo vsem tistim, ki jih zadeva
zanima, da bo soroden projekt tudi naslednje leto.

Program KID KIBLA podpirajo Ministrstvo RS za kulturo, Mestna obcina
Maribor in Urad za mladino RS. KIBLA je del Mreze multimedijskih 
centrov Slovenije M3C.

Info: jesenskasolaslovenscine.blogspot.com


Dodatne informacije o seznamu SlovLit