[SlovLit] Dnevi slovenske literature v Hamburgu

monika pemic monikapemic na yahoo.de
Pet Nov 9 17:52:34 CET 2007


Od 16. oktobra do 2. novembra so v Hamburgu potekali
dnevi slovenske literature. Uvodno predavanje o
slovenskih klasikih je imel dr. Erwin Köstler z
Dunaja, ki se je na nemškem govornem podroèju
uveljavil ravno s prevodi slovenskih klasikov, kot so
Ivan Cankar, Slavko Grum, Sreèko Kosovel itd. V
naslednjih dneh so se na razliènih lokacijah zvrstili
nastopi Andreja Blatnika, Primoža Èuènika, Gregorja
Podlogarja, Andreja Skubica, Lucije Stupica in Aleša
Štegra. Dneve slovenske literature je organizirala
Marjeta Lavriè, štipendistka sklada fundacije Robert
Bosch za kulturne menedžerje iz srednje in vzhodne
Evrope, ki je projekt pripravljala v okviru dela v
literarni ustanovi »Literaturhaus Hamburg« od oktobra
2006. 
Institut za slavistiko hamburške univerze je v okviru
literarnih dni v sodelovanju z Goethe institutom
pripravil mednarodno prevajalsko delavnico, ki so se
je udeležili izbrani študentje in študentke ter mladi
prevajalci in prevajalke iz Slovenije, Avstrije in
Zvezne republike Nemèije. Delavnica je potekala pod
vodstvom tukajšnje lektorice za slovenski jezik Monike
Pemiè in dr. Erwina Köstlerja. Poleg samega prevajanja
je delavnica nudila prostor tudi sreèanju s
predstavnicama dveh prominentnih nemških založb,
Rowohlt in Hoffmann und Campe, ki sta udeleženkam in
udeležencem predstavili možnosti prodora v svet
nemškega založništva.
Vse prireditve so bile zelo odmevne tako v hamburški
kulturni kot tudi v strokovni javnosti. Spodbudile so
povezavo med razliènimi institucijami ter posamezniki.
Veèje institucije so pokazale zanimanje za nadaljnje
sodelovanje s tukajšnjim slavistiènim oddelkom.      Heute schon einen Blick in die Zukunft von E-Mails wagen? www.yahoo.de/mail


Dodatne informacije o seznamu SlovLit