[SlovLit] Dialogi 9 -- Santiago Martin

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Okt 22 20:12:17 CEST 2007


From: "Zalozba Aristej" <info na aristej.si>
Sent: Monday, October 22, 2007 3:40 PM
Subject: Dialogi 9

Spoštovani, izšli so Dialogi št. 9. V ospredju so trije manjši tematski sklopi: 
razmerje med angleščino in nacionalnimi znanstvenimi jeziki na evropskih 
univerzah, slovanska mitologija ter stiki med sodobno ameriško in slovensko poezijo.
 
V uvodniku pod naslovom Dom in svet glavna urednica Emica Antončič 
povzema in komentira rezultate serije rubrik Družbena diagnoza, ki se 
končuje v tej številki in v kateri je uredništvo raziskovalo uporabo nacionalnih 
jezikov  in angleščine na evropskih univerzah ob mednarodnih izmenjavah 
profesorjev in študentov. Angleščina postaja nujno orodje znanstvenega komuniciranja 
v globalnem svetu, toda odločitev, ali bo ohranjal znanstveno funkcijsko zvrst tudi v 
svojem nacionalnem jeziku ali ne, je povsem svobodna odločitev vsakega posameznika 
in naroda. [...]

Druga mini tema v številki je slovanska mitologija. Študentki sociologije kulture 
Vesna Lutar in Taja Topolovec sta najprej pripravili pogovor s Slavom Batisto, 
ljubiteljskim kiparjem in etnologom, ki v slovenskem Primorju ustvarja zbirko 
kipov slovanskih božanstev. Isti avtorici sta napisali tudi članek Slovanska mitologija, 
v katerem najprej osvetlita problem >slovanskega mita<, sestavljenega iz predsodkov 
in stereotipov o Slovanih, zasnovo katerih najdemo že v primarnih pisnih virih, ki se 
nanašajo na slovanstvo. V nadaljevanju članka skozi etnogenezo nakažeta problem 
koncepta protoslovanstva in Slovane postavita v širši kulturno-geografski kontekst. 
Avtorici se rekonstrukcije slovanskih verovanj in mitologije lotita skozi primerjavo 
zapisov v primarnih virih in njihovih interpretacij. Izsledke nadgradita s podatki o 
slovanskih verovanjih, ki izhajajo iz predpostavke o indoevropskem izvoru Slovanov 
in primerjalne mitologije, ki vzpostavlja vzporednice med Balti in Slovani. Na podlagi 
slednjega je v članek vpeljana rekonstrukcija slovanskega >osnovnega mita<, ki v 
navezavi na teorijo o tridelni strukturi ideologije pri Indoevropejcih in toponimiko 
vzpostavlja idejo o trikotni relaciji med dvema moškima in enim ženskim božanstvom.

Z mitologijo se ukvarja tudi članek Igorja Žunkoviča Skriti Dioniz. Da je grška tragedija, 
ena najimenitnejših literarnih zvrsti sploh, tesno povezana z bogom Dionizom, ritualom 
in njegovim kultom, je danes med raziskovalci in interpreti grške literature bržkone sprejeta 
teza, četudi ostaja sama narava te povezave nedorečena. To lahko razumemo tudi kot dokaz, 
da je grška tragedija po skoraj dveh tisočletjih in pol še zmeraj živa. Nietzsche je med prvimi 
opazil tesno zvezo med Dionizom in tragedijo. Vendar Nietzschejev Dioniz ni bog iz mesa 
in krvi, temveč je princip človekovega dojemanja sveta. Zato pogosto psihologizira, a mu 
končno prav to omogoči vero v možnost nove tragedije. Dionizično in apolinično pa postaneta 
filzofska pojma. 

[...] Gostja Detektorja je Katja Praznik, nova urednica gledališke revije Maska, vprašanja 
pa ji je postavljal urednik Primož Jesenko. V minulem desetletju je bila Maska povsem 
mednarodno, evrocentrično usmerjena revija, pod novo urednico pa se je letos radikalno 
usmerila v pisanje o domačih produkcijskih pogojih sodobnih scenskih umetnosti. Praznikova 
ugotavlja, da se je v devetdesetih letih še zdelo mogoče, da se bo v novonastali državi poleg 
institucionalnega gledališča besede lahko enakopravno razvijalo tudi eksperimetalno gledališče 
podobe, danes pa se je potrebno spet ukvarjati z osnovnimi pogoji, saj Ministrstvo za kulturo s 
svojim načinom financiranja poglablja delitev na institucije in neinstitucionalne zavode. 
 
Emica Antončič, urednica

=====


From: "Avsenik Maja" <Maja.Avsenik na ff.uni-lj.si>
Sent: Monday, October 22, 2007 3:52 PM
Subject: Razstava karikatur Santiaga Martina v Knjigarni FF 24.10.2007 ob 16. uri

VLJUDNO VABLJENI na otvoritev razstave karikatur SANTIAGA MARTÍNA 
v Knjigarni FILOZOFSKE FAKULTETE, v sredo 24. 10. 2007 ob 16. uri.
Otvoritev bo popestril kulturni program z recitalom poezije in 
kratkim glasbenim nastopom MATEJA KRAJNCA, ki bo tudi povezoval prireditev.

SANTIAGO MARTÍN  se je rodil v  Granadi, Španija, leta 1969. Živel je na 
Nizozemskem (v Nijmegenu). Tam je študiral španski jezik in književnost na 
Univerzi v Nijmegnu in v Tilburgu. Dve  leti je delal v Centru za prevajanje v 
Tarazoni, Španija. V Ljubljani živi od januarja 1999. Danes uči španščino na 
Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede. Sam pravi:

Stripe sem vzljubil, ko sem bil star 8 ali 9 let. Spomnim se, da je bil Hergé 
(Tintin) prvi umetnik, ki ga sem občudoval. [...]
Stripe najraje rišem s flomastrom. Mislim, da mi je ta tehnika najbližja. Leta 2005 
sem prevedel Kosovelove Integrale v španščino (Vitoria: Založba Bassarai). 
Kosovelo življenje, njegov čas in, seveda, njegove pesmi so bili moj navdih za 
risbe. V reviji Literatura sem letos (2007) objavil kratek strip o Kosovelu. 
Za časopis Direkt sem narisal nekaj komičnih prispevkov o aktualnih 
družbenopolitičnih dogodkih.  Zbirka Absolutna je komičen strip o dominantni 
ženski in njenem zvestem soprogu, ki se imata navzlic vsemu neizmerno rada. 
Leta 2007 sem ilustriral zanimivo brošuro o slovenskem jeziku, ki ga je izdalo 
predstavništvo Evropskega parlamenta v Ljubljani v sodelovanju s slovenskim 
Ministrstvom za kulturo. Posebno zabavno je bilo ilustrirati frazo "vleči koga za 
nos" v slovenščini in v drugih jezikih. [...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit