[SlovLit] Ženske in moški

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Okt 3 14:20:24 CEST 2007


From: <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, October 03, 2007 11:00 AM
Subject: Fw: Wtrlt: Vabilo na predstavitev knjige ZENSKE.frauen.MOSKI.maener

Vabimo Vas na predstavitev zbornika z naslovom frauen.männer (ženske.moški), ki bo 8. 10. 2007 ob 18.00
na Fakulteti za družbene vede v senati sobi.

V zborniku, ki predstavlja rezultate mednarodne konference o ženskah in moških ter njihovih kulturnih prostorih, 
32 avtoric in avtorjev iz Slovenije, Avstrije in Italije osvetljuje razmerja med spoli v regionalnih in nacionalnih, 
v zasebnih in javnih, v geografskih in virtualnih prostorih.
 
Zbrana besedila iz vidika različnih znanstvenih disciplin in delovnih področij - jezikoslovja in literarnih ved, 
medijskih in komunikacijskih študij, arheologije, zgodovine, filozofije, psihologije, pedagogike, sociologije, 
umetnosti ipd. - odpirajo raznovrstna vprašanja o vlogi spola v sodobni družbi in hkrati ponujajo pregled 
nad aktualnim stanjem ženskih študij in študij spolov v ožjem alpsko-jadranskem prostoru.
 
Zbornik  frauen.männer, ki ga je uredila Tina Bahovec, je izšel spomladi 2007 pri Založbi Drava iz Celovca. 
Prispevki so objavljeni v izvirnih jezikih - slovenščini, nemščini, italijanščini - s povzetki v drugih dveh jezikih. 
 
Vljudno vabljeni na predstavitev!
 
 Bente Knoll | Elke Szalai, Moški.ženske. Načrtovanje v alpsko-jadranskem prostoru
Borut Batagelj, Šport in ženska na Slovenskem do druge svetovne vojne
Katja Mihurko Poniž, >Praga je krasna ponoči, kadar sije mesec<: Podoba sprehajalke v literarnih delih in pismih Zofke Kveder
Boris Mlakar, Mesto ženske v moškem svetu kolaboracije in protirevolucije na Slovenskem med drugo svetovno vojno (in primerjava z Zahodno Evropo)
Anna Di Gianantonio, Izbira upora: zgodba Giuditte. Smeri političnega delovanja in pomen osvobodilnega boja in povojnega obdobja v spominu borke na vzhodni meji
Nevenka Troha, Ženske in politika: primer Slovansko-italijanske antifašistične ženske zveze
Marta Verginella, Ženske med nacionalnim angažmajem in bojem za žensko emancipacijo. Slovenke v Trstu na prehodu iz 19. v 20. stoletje
Silva Bon, Vloga italijanskih žena, judovske vere ali rodu, in slovenskih žena v odporniškem gibanju in prenovi: primer Trsta
Marija Jurić Pahor, Trst, mesto zrcal. Refleksije o nacionalnosti, medkulturnosti in spolu
Monika Kastner, Asimetrična kultura spolov na univerzah: gender mainstreaming kot strategija za spreminjanje kulturnih prostorov
Marina Tavčar Krajnc, Razlike v percepciji študija in bodočega poklica med študentkami in študenti Univerze v Mariboru
Christina Schachtner | Bettina Duval, Dekliški in ženski virtualni splet kot kulturni prostor
Andrea Leskovec, Dekliški liki v sodobni pripovedni prozi nemško in slovensko pišočih avtoric
Ksenija H. Vidmar, Podobe matere in materinstva v sodobni slovenski kulturi: primer Naše žene
Marina Rossi, >Spoznala sem Mihajla in Ivana Ruskega<
Vesna Merc, Brezspolna arheologija? Podoba spolov in družb v arheološki literaturi
Ursula Doleschal, Genus in spol: predstavitev spolov v slovnici
Mateja Sedmak, Pomen spola v etnično mešanih družinah
Brigitte Hipfl | Karmen Erjavec | Tanja Kamin | Bettina Pirker, Medijski identitetni prostori mladih žensk in moških v Sloveniji in Avstriji
Alenka Spacal, Avtoportretna likovna govorica skozi ženske študije in feministično teorijo
Irena Pernat, Trženje kot znanost in umetnost
Irene Bandhauer-Schöffmann, Mateja Jeraj, Ali je druga svetovna vojna spremenila razmerja med spoloma? Primer Slovenije
Rainer Alexandrowicz | Eva Brunner | Philipp Mayring, Rezultati koroške gender študije v primerjavi z drugimi alpsko-jadranskimi deželamiDodatne informacije o seznamu SlovLit