[SlovLit] Podpisi za kvalitetno javno šolo -- Posvet o jezikovnih virih

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Sep 26 18:42:19 CEST 2007


http://www.sviz.si/?page=si/aktualno/aktualno oz. http://zasolo.sviz.si/glas.php -- 
zbiranje podpisov podpore pismu "Za kakovostno javno šolstvo".

=====

From: "Marko Stabej" <marko.stabej na guest.arnes.si>
To: <sdjt-l na ijs.si>
Cc: <slovlit na ijs.si>
Sent: Wednesday, September 26, 2007 6:19 PM
Subject: [SDJT-L] Vabilo na posvet

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije vas ob evropskem dnevu jezikov
vabi, da se čez mesec dni udeležite posveta o jezikovnih virih za slovenski
jezik, z naslovom

Čas za vire se izteka ...

Posvet bo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze v Mariboru, v petek, 26. oktobra 2007, ob 10.00

Slovenščina kot jezik ima zgodovinsko gledano izjemen položaj. Je uradni
jezik države Slovenije in Evropske unije, iz leta v leto se povečuje število
njegovih govorcev in govork. Toda za polno delovanje jezika v sodobnih
razmerah je nujno, da je dobro opremljen, zlasti če si želimo bogato
jezikovno življenje tudi v naslednjih desetletjih. Dobra opremljenost pomeni
usposobljenost jezika in govorcev za vse, tudi najzahtevnejše jezikovne in
sporazumevalne naloge. Za to so na prvem mestu potrebni kakovostni, ustrezni
in zanesljivi podatki o jeziku, o jezikovnih navadah in potrebah govorečih.
Šele s takimi podatki lahko zasnujemo dobre in delujoče jezikovne
priročnike, pa tudi druge jezikovne pripomočke, ki jih omogoča sodobna
tehnologija in uporabnikom jezika lajšajo vsakdanje življenje.

Slovensko prizorišče je bilo v zadnjem desetletju glede uveljavljanja
sodobnih tehnologij pri zbiranju in obdelovanju jezikovnih podatkov kar
živahno. L. 1998 je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za jezikovne
tehnologije, ki je odslej - med drugim - vsaki dve leti soorganiziralo
konferenco Jezikovne tehnologije za slovenski jezik. Različne ustanove in
nekatera podjetja v Sloveniji lahko pokažejo bogato bero akademskih in
uporabnih rezultatov s področja jezikovnih virov in tehnologij. Po drugi
strani pa se zdi v Sloveniji še vedno premalo uveljavljeno temeljno
spoznanje, da brez kvalitetnih virov in upoštevanja dejanskih potreb
jezikovne skupnosti ni mogoče pričakovati nadaljnjega polnega razvoja
slovenščine, slovenske jezikovne skuposti, pa tudi države Slovenije ne. 

S posvetom želimo zato po eni strani opozoriti širšo javnost na dosežke in
načrte jezikovnotehnološke skupnosti v Sloveniji. Po drugi strani pa želimo
odpreti debato o tem, katere potrebe in nadaljnji cilji so vsem akterjem
skupni in jih bomo torej morda lahko opredelili kot stvar nacionalnega
interesa, kateri cilji pa so bolj zadeva komercialnih in akademskih
interesov posameznih akterjev.

S krajšimi uvodnimi nagovori bodo posvet začeli red. prof. dr. Zdravko Kačič
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko) izr. prof. dr. Marko Stabej (Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta) in Simon Krek (Institut Jožef Stefan, Ljubljana). Posvet se bo
nadaljeval v obliki moderiranega pogovora, h kateremu so iskreno vabljeni
vsi zainteresirani. Morebitne sklepe posveta bomo v obliki javne izjave
objavili na spletnih straneh Slovenskega društva za jezikovne tehnologije.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit