[SlovLit] Kronika st. 75 (jul. 07), prijavnica za Trst 07, koordinatorjevo porocilo o CT 07, nagovor nagrajencem CT na Vrhniki maja 07

Matjaz Zaplotnik WLaN matjaz.zaplotnik na siol.net
Čet Jun 28 22:56:38 CEST 2007


Na povezavah
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kronika75.doc
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kronika75.pdf
si lahko preberete in iztisnete julijsko številko Kronike 
Slavističnega društva Slovenije. V poštne nabiralnike članov društva 
bo prispela do ponedeljka. 

Iz njene vsebine: kronika razpisov in vabil (med njimi je tudi 
program bližajočega se 43. seminarja slovenskega jezika, literature 
in kulture), obrazložitve letošnjih Pretnarjevih in Sovretovih 
nagrad, dve protestni in eno odprto pismo, oris slovenističnega 
dogajanja na tujem, nadaljevanje diskusij o zmanjševanju ur 
slovenščine v šolskih programih in o Cankarjevem tekmovanju ter 
predstavitve nekaterih knjižnih novosti in periodičnih publikacij. 
Vmes pa še nekaj malega za razvedrilo. Vse skupaj na kar 
dvainpetdesetih straneh. --- Matjaž Zaplotnik, ur.


----------


http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/prijavnica_trst.html -- E-
prijavnica za slovenski slavistični kongres v Trstu 18.--20. oktobra 
2007. Prijavnica v natisnjeni obliki stoji na koncu nove številke 
Kronike Slavističnega društva Slovenije.


----------


Koordinatorjevo poročilo o letošnjem vseslovenskem tekmovanju za 
Cankarjevo priznanje

Naslov letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je bil Kratka 
zgodba 20. stoletja. Z razpisom smo organizatorji usmerili pozornost 
mladih bralcev v kratko prozo priznanih slovenskih pisateljev 20. 
stoletja: na prvi, osnovnošolski stopnji, so učenci prebirali izbrane 
in priznane avtorje 20. stoletja, na drugi stopnji izbor iz kratkih 
del Cirila Kosmača, na tretji so proučevali prozaista Andreja 
Blatnika, na četrti stopnji pa izbor sodobne kratke proze različnih 
avtorjev.

Tekmovalci posameznih stopenj so ob posameznih avtorjih spoznavali 
značilnosti umetnostnih besedil.

Vsebino tekmovanja določajo veljavni šolski programi ter vsakoletni 
razpis, ki je objavljen v začetku šolskega leta. Ta presega obseg 
učnega načrta in je povezan z razpisano literaturo; poudarjene so 
prvine raziskovanja. Tekmovalci rešujejo preizkuse znanja 
objektivnega tipa in pišejo pisne naloge (spis, esej).

Organizatorja tekmovanja sta Slavistično društvo Slovenije in Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo.

Učenci in dijaki tekmujejo na štirih zahtevnostnih stopnjah: učenci 
zadnjih dveh razredov osnovnih šol na prvi, srednješolci na drugi 
(dijaki srednjih poklicnih šol), tretji (1. in 2. letnik štiriletnih 
srednjih šol) in četrti (3. in 4. letnik štiriletnih srednjih šol).

Po izpeljanem šolskem tekmovanju, ki je potekalo 6. februarja 2007 v 
Sloveniji, Italiji in Avstriji, so šole prijavile ustrezno število 
najbolje uvrščenih tekmovalcev, dobitnikov bronastih priznanj, na 
vseslovensko tekmovanje.

Šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje se je v Republiki 
Sloveniji na vseh stopnjah udeležilo 7423 tekmovalcev. Skupno so 
osvojili 2883 bronastih priznanj (I. stopnja 1984, II. stopnja 32, 
III. a stopnja 363, III. b stopnja 97, IV. a stopnja 300 in IV. b 
stopnja 107).

V soboto, 17. marca 2007, je potekalo jubilejno 30. vseslovensko 
tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. V enajstih 
centrih po vsej državi je tekmovalo skoraj 2000 učencev in dijakov 
osnovnih in srednjih šol iz Slovenije in zamejstva.

Na vseslovenskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje je tekmovalo 1995 
tekmovalcev. Skupno so učenci in dijaki na štirih stopnjah oziroma v 
šestih kategorijah osvojili 746 srebrnih in 157 zlatih priznanj.

-> I. stopnja 

Število tekmovalcev na vseslovenskem tekmovanju: 1332
SREBRNA PRIZNANJA: 486 
ZLATA PRIZNANJA: 97 

Tekmovalci iz zamejstva in učenci z italijanskim učnim jezikom v 
Republiki Sloveniji
SREBRNA PRIZNANJA: 12 
ZLATA PRIZNANJA: 4

-> II. stopnja

Število tekmovalcev na vseslovenskem tekmovanju: 26 
SREBRNA PRIZNANJA: 16 
ZLATA PRIZNANJA: 4

-> III. a stopnja

Število tekmovalcev na vseslovenskem tekmovanju: 253
SREBRNA PRIZNANJA: 94 
ZLATA PRIZNANJA: 22 

Tekmovalci iz zamejstva in dijaki z italijanskim učnim jezikom v 
Republiki Sloveniji 
SREBRNA PRIZNANJA: 2
ZLATA PRIZNANJA: 7 

-> III. b stopnja

Število tekmovalcev na vseslovenskem tekmovanju: 86
SREBRNA PRIZNANJA: 39 
ZLATA PRIZNANJA: 9

Tekmovalci iz zamejstva in dijaki z italijanskim učnim jezikom v 
Republiki Sloveniji 
SREBRNA PRIZNANJA: 1 
ZLATA PRIZNANJA: 1 

-> IV. a stopnja

Število tekmovalcev na vseslovenskem tekmovanju: 224 
SREBRNA PRIZNANJA: 77
ZLATA PRIZNANJA: 18 

Tekmovalci iz zamejstva in dijaki z italijanskim učnim jezikom v 
Republiki Sloveniji 
SREBRNA PRIZNANJA: 6 
ZLATA PRIZNANJA: 5

-> IV. b stopnja

Število tekmovalcev na vseslovenskem tekmovanju: 74 
SREBRNA PRIZNANJA: 34
ZLATA PRIZNANJA: 7

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje več mesecev združuje na tisoče 
udeležencev, ki poglobljeno spoznavajo slovenščino. Zaradi dodatne 
študijske literature, dveh različnih tipov nalog, štirih 
zahtevnostnih stopenj, rednega javnega posvetovanja o tekoči 
problematiki, stalne udeležbe zamejskih tekmovalcev iz Italije in 
Avstrije itd., zavzema tekmovanje posebno mesto med tekmovanji v 
znanju.

V okviru Slavističnega društva Slovenije je bila pred nekaj meseci 
ustanovljena komisija, ki pripravlja prenovo tekmovanja -- zdajšnje 
je kot živ organizem živelo in preživelo mladost in zrela leta, zato 
je čas, da se skladno z novimi metodičnimi spoznanji, duhom časa in 
spremenjenimi družbenimi razmerami tudi tekmovanje preoblikuje tako, 
da bo kar najbolj primerno za uporabnika, to je zahtevnega in 
kritičnega bralca v osnovni in srednji šoli.

Tako pomembno tekmovanje bi moralo biti podprto z ustrezno 
tehnologijo -- letošnji spodrsljaj na četrti stopnji bi bil s 
primerno računalniško/tehniško podporo obvladljiv. 

Vzporedno s tradicionalnim tekmovanjem je letos prvič potekal 
Cankarjev literarni festival, ki ga je organiziral in usmerjal mag. 
Klemen Lah.

Udeleženci so bili s to prireditvijo zelo zadovoljni, priznanja 
najboljšim mladim scenaristom pa so organizatorji podelili na 
osrednji vseslovenski prireditvi, ki je bila 18. maja 2007 na 
Vrhniki.

Vlado Pirc, koordinator tekmovanja za CP
(vlado.pirc na zrss.si)


----------


Nagovor predsednika Slavističnega društva Slovenije nagrajencem 
Cankarjevega tekmovanja 2007

Dragi nagrajenci, cenjeni mentorji, starši in vsi prisotni! V sklepni 
črtici Podob iz sanj se Ivan Cankar izvije iz smrtnega primeža 
bolezni s pomočjo svetnice odrešenice. ''Ime ji je bilo,'' razkrije 
nato v zadnjem stavku svoje prozne alegorije, ''Življenje, Mladost, 
Ljubezen.'' Ko je vrhniški mojster to pisal, najbrž še zdaleč ni 
slutil, da bo nekoč vzklilo po njem tekmovanje s prav takšnim trojnim 
obrazom. Kajti preizkus v znanju slovenščine, ki nosi danes njegovo 
ime, je hkrati podoba življenja, mladosti in ljubezni.

To je najprej tekmovanje, ki živi vse od leta 1976 in je torej z 
letošnjo izvedbo prekoračilo svojih okroglih trideset. V tej dolgi 
dobi je primagnetilo k branju in študiju slovenskega jezika in 
književnosti generacije in generacije mladih, najbrž tudi 
mnogokaterega od vaših staršev, in to za skupno številko, ki sega v 
stotisočice. Vsako leto, tudi tokrat, se zanj ogreje na štirih 
stopnjah do 9.000 učencev in dijakov iz matične Slovenije, iz 
manjšinskih italijanskih in madžarskih vrst, pa tudi iz koroškega in 
primorskega zamejstva. Oblike in vsebine tekmovanja so se s časom 
kajpada spreminjale, posodabljale, bistrile, cilj pa je ostal 
vseskozi enak, do pičice zvest sklepnemu stavku Cankarjevih sanjskih 
Podob: da bi živela v mladih ljubezen do slovenščine! Življenje, 
Mladost, Ljubezen ... 

Ob prirejanju tako množičnega in zahtevnega tekmovanja, pri katerem 
smo zadnje čase v paru soudeleženi Slavistično društvo Slovenije in 
Zavod za šolstvo Republike Slovenije, seveda ni šlo vedno vse gladko. 
Letos, denimo, se je neljuba napaka prikradla v esejski del četrte 
stopnje. Sanirali smo jo na najpravičnejši možni način, vendar naj 
vsem, ki se kljub temu počutijo prizadete, ponovno posredujem iskreno 
opravičilo glavnega koordinatorja tekmovanja in obeh soprirediteljev. 

Če je tudi zaradi takih nevšečnosti Cankarjevo podoba življenja, pa 
je zaradi vas udeležencev k sreči predvsem podoba mladosti. Vi ste 
namreč, dragi tekmovalci, tisti, ki mu dajete z vašim znanjem in 
ustvarjalnostjo vsako leto vedno novih, svežih življenjskih sokov. 
Letos še posebej, saj so bile preizkušnje na vseh stopnjah zahtevni 
odraz naše mnogotere jezikovne in književne sodobnosti. Danes ste tu 
najboljši, zlatničarji in srebrničarji, ki ste tekmovali pod okriljem 
Slavističnega društva Ljubljana, torej v režiji požrtvovalne in 
prizadevne kolegice Marije Leskovar. 

Vsem vam, vašim mentorjem, šolam in staršem, ki so vam stali ob 
strani in vas spodbujali, izrekam globoko priznanje in najprisrčnejše 
čestitke za doseženi uspeh. Menim pa, da se mi boste z veseljem 
pridružili, če s tega mesta vsi skupaj športno zakličemo še vsem 
ostalim nagrajencem in udeležencem v Sloveniji in zamejstvih: 
''Bravo!'' 

Da se prireditelji od vas učimo mladosti, svežine in ustvarjalnosti 
izpričuje v okviru tekmovanja letos tudi nanovo uvedeni Cankarjev 
literarni festival, ki je po zaslugi kolege Klemena Laha izvirno 
soočil film in književnost ter nagradil vrsto obetajočih scenaristov. 
Tudi njim naj gre naše toplo priznanje.

Vse te plemenite, bogate prireditvene raznovrstnosti pa ne bi bilo 
brez tretjega cankarjanskega obraza tega tekmovanja: brez ljubezni. 
To je seveda najprej vaša ljubezen, dragi tekmovalci, vaša bralska, 
učna, umska in čustvena predanost slovenščini. A to je tudi ljubezen 
vaših mentorjev, ki se seminarsko izpopolnjujejo, da bi vam nudili 
čim strokovnejšo oporo pri pisanju nalog in testov, vaših staršev, ki 
vas bodrijo in spremljajo, ter nenazadnje tudi ljubezen samih 
organizatorjev tekmovanja: docentov slovenščine, ravnateljev šol, 
predsednikov področnih slavističnih društev, sodelavcev Zavoda za 
šolstvo, ocenjevalcev, članov komisij, ki se iz golega idealizma 
razdajajo prireditvi v prid, žrtvujejo zanjo svoj prosti čas, vlagajo 
vanjo svoje poklicno znanje, kreativnost, energije. V družbi in 
državi, kjer vse bolj štejejo le penezi in videz, denar in imidž, 
kjer vse merijo le v vatlih in točkah, kjer postaja kultura vse bolj 
pepelka in se slovenščini v šoli krčita čas in kisik, je ta ljubezen 
pravi čudež. Zato dovolite, da ji kot predsednik Slavističnega 
društva Slovenije namenim spoštljivo zahvalo. 

Res: da bi mu omogočili razvoj in posodobitev, da bi povečali njegov 
ustvarjalni naboj, bi bilo treba najbrž Cankarjevo tekmovanje -- 
kakor pravijo birokrati -- institucionalizirati, profesionalizirati, 
kadrovsko okrepiti in denarno ustrezno podpreti. A vse to ne bo 
zaleglo, če ne bo ljubezni, vaše in naše predanosti slovenščini. Ko 
vam torej ob koncu tega prav nič dolžnostnega, ampak iskrenega in 
prijateljskega nagovora ponovno čestitam, dragi nagrajenci, za vaš 
trud in uspeh, ko vam polagam na dušo slovensko branje in pisanje 
tudi mimo tekmovanj, obletnic ali kulturnih praznikov, naj zdravju in 
bodočnosti te naše prireditve namenim prav Cankarjevo voščilo, tisto 
njegovo sklepno sanjsko podobo: ''Življenje, Mladost, Ljubezen''!

Miran Košuta, predsednik Slavističnega društva Slovenije
Vrhnika, 18. maj 2007


Dodatne informacije o seznamu SlovLit