[SlovLit] Prevajalska delavnica v Bielsku-Biali

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Jun 10 06:48:37 CEST 2007


From: "Agnieszka Bedkowska-Kopczyk" <kopczyk na poczta.onet.pl>
Sent: Saturday, June 09, 2007 6:17 PM
Subject: RE: Re: Porocilo o prevajalski delavnici v Bielsku-Biali (Poljska)

V dneh 19. in 20. maja 2007 je bila na slavistiki Univerze v Bielsku-Białi ob sodelovanju Centra 
za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani izvedena 4. prevajalska delavnica za 
študente slovenščine in češčine. Delavnice se je udeležilo približno 14 slovenistov z lektoratov 
slovenskega jezika v Lodžu, Gdansku in Bielsku-Białi ter 7 bohemistov z Šlezijske univerze in 
Univerze v Bielsku-Białi.
 
Letošnjo delavnico so s pomočjo Agnieszke Będkowske-Kopczyk in Tatjane Jamnik 
organizirali študentje iz Slavističnega znanstvenega krožka Univerze v Bielsku-Białi: Agnieszka 
Lamers (bohemistika), Maria Kamińska in Paweł Powszek (slovenistika).  Finančno so delavnico 
podprli: Univerza v Bielsku-Białi in Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v 
Ljubljani, založba Czarne (s knjigami za vsakega udeleženca); častna pokrovitelja sta bila 
častni konzul Slovenije v Katowicach, Mieczsław Marian Barański, in generalni konzul 
Češke Republike Katowicach, Josef Byrtus. 
 
Vsebinsko zasnovo delavnice so oblikovali bielski študentje. Izbor slovenskih in čeških p
esniških in proznih besedil skupaj z bio-bibliografskimi podatki o avtorjih je pripravila 
T. Jamnik. Delavnica je imela štiri prevajalske sekcije - slovensko (poezija in proza) in 
češko (poezija in proza). V obeh sekcijah so bila za prevajanje izbrana besedila po šestih 
sodobnih slovenskih oz. čeških pisateljev in pesnikov. V slovenski sekciji so študentje 
prevajali pesmi Miklavža Komelja ter krajša prozna besedila Maje Novak, Miha Mazzinija in 
Andreja Skubica. V češki sekciji se je prevajala poezija Bohumila Pavloka, Karela Tomana, 
Lenke Danhelove ter proza Aloisa Musila, Barbora M. Eliasova. Študentje so izbrana besedila 
prejeli mesec dni pred pričetkom delavnice, tako da so lahko prevode pripravili vnaprej, na 
delavnici pa so jih v skupinah natančno obravnavali s pomočjo mentorjev. V vsaki skupini 
sta bila vsaj dva mentorja: za izhodiščni in za ciljni jezik. Naloga mentorja za izhodiščni jezik 
je bilo preverjati ujemanje (ekvivalenco) prevoda glede na izvirnik. Mentor za ciljni jezik je 
skrbel za jezikovno pravilnost v ciljnem jeziku, torej poljščini. Na delavnici je sodelovalo 
skupaj 9 mentorjev. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani sta 
zastopala Bojana Todorović in Andrej Šurla. 
 
V okviru delavnice je bilo organiziranih pet predavanj s področja teorije prevajanja, ki so 
jih imeli prof. dr. Bożena Tokarzewa (Šlezijska univerza), prof. dr. Jerzy Brzozowski 
(Jagiellonska univerza), mag. Vitezslav Vilimek (Ostravska univerza), dr. Michal Kopczyk 
in dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk (Univerza v Bielsku-Białi). Prvi dan delavnice je 
popestril literarni večer s Tatjano Jamnik in Franciszkom Nastulczykom, ki sta predstavljala 
svoje pesniške dosežke. 
 
Slike z delavnice so dostopne na straneh Slavističnega znanstvenega krožka Univerze 
v Bielsku-Białi: http://www.slawistyka.ath.bielsko.pl/photogallery.php?album=17 

Slavistični znanstveni krožek in organizatorji iz Bielska-Białe se za pomoč pri organizaciji 
delavnice iskreno zahvaljujejo Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v 
Ljubljani in vsem sodelujočim - predavateljem, pesnikoma in mentorjem (poleg že omenjenih - 
Liboru Paveri in Jiriju Murycu).
 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit