[SlovLit] Avtonomna tribuna - protest proti osnutku zakona o visokem šolstvu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Ned Maj 27 22:27:45 CEST 2007


From: "Melita Perkovič" <melita.perkovic na gmail.com>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Saturday, May 26, 2007 11:37 PM
Subject: Avtonomna tribuna - protest proti osnutku zakona o visokem šolstvu

Kot cenjenega ter pomembnega člana delovanja na (zaenkrat še) avtonomni univerzi vas 
naprošamo, da si preberete naslednje vrstice. 

Na pobudo študentov in študentk smo organizirali prvo srečanje na Filozofski fakulteti 
(ponedeljek, 21. 5. 2007, ob 12:00 v avli), kjer smo razpravljali o naši zaskrbljenosti zaradi 
osnutka predloga Zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti. Skrbi nas, 
kaj se bo zgodilo z avtonomnostjo univerze! Skrbijo nas bližajoče se grožnje privatizacije! 
Skrbi nas že nekaj časa napovedana uvedba šolnin! In to so le glavne točke osnutka, ki 
ga zavračamo. Zakaj? Poleg vsebinskih spornosti med drugim tudi zato, ker je nastal 
brez dogovarjanja s tistimi, ki jih to najbolj zadeva. Samoiniciativno smo ustanovili 
Avtonomno tribuno, na kateri se vsak dan dobivamo, kjer potekajo diskusije tudi 
na ravni širše družbene problematike. Z vsemi sredstvi, ki nam jih čas (kajti zelo 
veliko naključje je, da je osnutek prišel v času bližajočih se izpitov) in finance (delujemo 
neodvisno od kakršnihkoli institucionalnih organizacij) dopuščajo, se borimo v smeri, 
da bi študentje, profesorji in širša javnost izvedela, kaj se dogaja. Menimo, da imajo ti 
predlogi lahko veliko večje družbene posledice kot samo uvedbo šolnin. 

Zato vas naprošamo, da tudi vi izrazite svoje mnenje (dobrodošle tudi konstruktivne ter 
artikulirane kritike) in v primeru, da nas podpirate, to naredite. 

Da boste bolje vedeli ter razumeli, za kaj se borimo, kako to želimo, kako in kje se organiziramo, 
vam prilagamo naslov spletne strani, ki jo skušamo po najboljših močeh sveže dopolnjevati. 

http://avtonomnatribuna.blogspot.com/
http://www.dostje.org/Aktualno/aktualno_frames.htm 

Predvsem pa kot strokovna delavka oz. delavec poskušajte naprej informirati tudi ostale 
strokovnjake (z ostalih univerz po Sloveniji ali po svetu) ter se aktivirati tako, kot smo se vaši študentje! 
Podporo smo že dobili s strani grških kolegov, ki so se znašli v podobni situaciji. Prav 
tako od študentov iz tujine, ki študirajo preko programa Erazmus v Sloveniji. 
Prilagamo tudi Izjavo Avtonomne tribune, ki smo je sprejeli ob zasedbi avle Filozofske fakultete. 
Hvala za Vašo pozornost in čas, ki ga boste namenili sodelovanju z nami (upamo)! 

Izjava
Avtonomne tribune za avtonomijo univerze 

Z namenom izvajanja avtonomije in svobode mišljenja smo 21. 5. 2007 študentke in 
študentje zasedli avlo Filozofske fakultete v Ljubljani.   Odprli smo Avtonomno 
tribuno, na kateri smo razpravljali o problematiki študija, reformah visokega šolstva, 
privatizaciji univerze in o vprašanju avtonomije. S tem dejanjem se pridružujemo 
boju študentk in študentov v Evropi in po svetu, ki so se že uprli neoliberalnim 
reformam visokega šolstva in podreditvi vseh vidikov družbenega življenja logiki prostega trga. 

Na tribuni smo prišli do naslednjih zaključkov: 

1. Avtonomna tribuna študentov v celoti zavrača predlog Zakona o visokem 
šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti (ZVŠRRD). Ne le da je nastal brez 
sodelovanja tistih, ki se jih najbolj tiče, torej študentk in študentov, delavk in 
delavcev na univerzi,   temveč je tudi vsebinsko povsem zgrešen.

2. Zahtevamo, da vsako nadaljnje zakonsko urejanje tega področja temelji 
na naslednjih izhodiščih: 

Univerza je avtonomna! 
 
Univerza ni podjetje! 
 
Študij je brezplačen za vse in splošno dostopen! 
 
Znanje ne sme biti predmet privatizacije in profitne logike! Znanje je v 
službi celotne družbe in ne kapitalskih interesov. 
 
Univerza   je v rokah študentk in študentov, ne v rokah oblastnikov in kapitala!
 
Proces izobraževanja mora biti kolektiven, dialoški in mora izhajati izključno 
iz interesov in potreb bodočih diplomantov in diplomantk. Spodbujati mora 
solidarnost, spontanost, domišljijo, kritiko in refleksijo. 
 
Z Univerze morajo biti nemudoma umaknjeni vsi programi, ki szpodbujajo 
militarizacijo in študij podrejajo zakonitostim trga. 

3. Sredstva, ki se namenjajo za družbeno destruktivne dejavnosti, naj država 
nameni za socialne projekte. Za začetek zahtevamo, da se iz Iraka umakneta 
oba vojaka slovenskega kontingenta, ta denar pa naj se nameni za socialno ogrožene družine. 

Pozdravljamo vse, ki so se že javno postavili v bran obstoječim socialnim 
pravicam in zavračamo   vsakršne poskuse nadaljnjega krčenja le-teh.  Hkrati ponovno 
pozivamo tudi vse posameznice in posameznike, neformalne in formalne študentske 
organizacije, klube in iniciative, sindikate, visokošolske delavke in delavce in gibanja, 
da se samoorganizirajo in javno postavijo v bran temeljnim in splošnim pravicam. 

ŠTUDIJ JE PRAVICA! 
O PRAVICAH SE NE POGAJAMO! 
PRAVICE SO IZBORJENE, NE PODELJENE! 

Avtonomna tribuna, Avla Filozofske fakultete, Ljubljana, 21. 5. 2007 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit