[SlovLit] pred kratkim izšlo: Paternujeve Študije in zbornik Pogledi na S. Gregorčiča

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Apr 16 19:00:24 CEST 2007


Boris Paternu: Književne študije 2. Ljubljana: Intelego, 2006. 188 
str.

Nova Paternujeva knjiga prinaša izbor osemnajstih novejših 
Paternujevih prispevkov (razprav in člankov), ki so bili že 
objavljeni v različnih publikacijah. Najstarejši prispevek je 
besedilo o Ivanu Minattiju, ki je bilo leta 1999 objavljeno kot 
spremna beseda k izboru Minattijeve poezije Pod zaprtimi vekami. 
Ponatisnjene tudi tri Paternujeve razprave (o Lipušu, jezikovnih 
travmah v sodobni slovenski književnosti in o vprašanjih sodobne 
literarne zgodovine), ki so v minulih štirih letih izšla v reviji 
Jezik in slovstvo. Knjigo uvaja intervju, ki ga je 2006 (v letu 
Paternujeve osemdesetletnice) s Paternujem za Književne liste 
pripravil Peter Kolšek. 


Barbara Pregelj in Zoran Božič (ur.): Pogledi na Simona Gregorčiča. 
Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2006. 144 str.

V publikaciji je objavljenih štirinajst prispevkov, ki so bili razen 
enega (članek I. Prosenc Šegule o prevodih in obravnavah 
Gregorčičevega dela v italijanščini) predstavljeni na mednarodnem 
simpoziju o Simonu Gregorčiču. Simpozij sta 10. novembra 2006 v 
Kobaridu organizirala Fakulteta za slovenske študije Stanislava 
Škrabca Univerze v Novi Gorici in Občina Kobarid. Osrednje teme 
prispevkov, kot jih v uvodni predstavitvi povzema sourednica knjige 
Barbara Pregelj, so "vrednotenje Gregorčičeve poezije, njegova 
korespondenca s Prešernovim ustvarjanjem, pa tudi recepcija 
Gregorčičeve poezije tako znotraj literarnega kanona, ki ga 
vzpostavlja šolstvo, kot v tujini, še zlasti v prevodih v 
italijanščino". Na začetek knjige so umeščeni prispevki o liku in 
pomenu Simona Gregorčiča in njegovega delovanja (M. Glavan, B. 
Marušič, B. Kravos in S. Fatur), sledita prevodoslovna članka (I. 
Prosenc Šegula in F. Ferluga Petronio) ter članka o srednješolski 
recepciji Gregorčičeve poezije nekoč (Z. Božič) in danes (M. Melinc). 
V drugo polovico zbornika so uvrščeni prispevki interpretativne 
narave: tu sta verzološko obarvana članka A. Bjelčeviča in V. 
Nartnika, stilna analiza pesmi Človeka nikar! T. Sajovica in 
prispevka o komičnih elementih (D. Bandelli) in liku otroka (M. 
Mileva Blažić) v Gregorčičevem opusu. Knjigo zaključujeta 
jezikoslovni članek M. Grgič in krajši dokumentaristični zapis J. 
Dolenca o okoliščinah slovesnega Gregorčičevega pogreba.

--- Matjaž Zaplotnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit