[SlovLit] razpis za štipendije Ustanove patra Stanislava Škrabca 2007/08

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Pon Apr 9 13:05:27 CEST 2007


Javni razpis Ustanove patra Stanislava Škrabca za dodeljevanje 
štipendij v štud. letu 2007--2008

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z 
dne 12. decembra 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z 
dne 10. marca 2004 objavlja javni razpis za dodeljevanje štipendij v 
študijskem letu 2007--2008, in sicer:
(1) -- celoletne štipendije za dodiplomski študij študentom 3. in 4. 
letnika ter absolventom za področje slovenskega jezika, slovanskih in 
klasičnih jezikov ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
(2) -- enkratne štipendije za podiplomski študij študentom za 
področje slovenskega jezika, slovanskih in klasičnih jezikov ter 
splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
(3) -- enkratne štipendije za podiplomski študij študentom -- članov 
Slovenske frančiškanske province Sv. križa.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj 
navedene pogoje. 

(1) Za dodelitev štipendije za dodiplomski študij slovenskega jezika, 
slovanskih in klasičnih jezikov ter splošnega in primerjalnega 
jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki imajo v času razpisa 
status rednega študenta in so vpisani v 2., 3. ali 4. letnik ali 
imajo status absolventa z vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in 
delujejo na  področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati 
dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih 
področij, bibliografijo do sedaj objavljenih del ali potrdilom o 
sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. 

(2) Za dodelitev štipendije za podiplomski študij slovenskega jezika, 
slovanskih in klasičnih jezikov ter splošnega in primerjalnega 
jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki so oziroma bodo v 
študijskem letu 2007--2008 vpisani na podiplomskem študiju in 
delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati 
dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih 
področij, z bibliografijo do sedaj objavljenih del ali potrdilom o 
sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave. 

(3) Za dodelitev štipendije za podiplomski študij, ne glede na smer 
študija, lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske 
frančiškanske province Sv. križa.

Prijava za štipendijo mora vsebovati: 
-- vlogo za podelitev štipendije z življenjepisom;
-- potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu;
-- mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in 
raziskovanja;
-- bibliografijo objavljenih del ali potrdilo o sodelovanju pri 
raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Prijave s celotno dokumentacijo naj kandidati pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Ustanova patra Stanislava Škrabca, Hrovača 42, 1310 
Ribnica, s pripisom "Razpis za štipendije". Rok za prijavo: do 
vključno 16. maja 2007. 

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili 
ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek 
bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti. Dodatne 
informacije so možne na telefonskih številkah 01 / 836 10 95 in 01 / 
837 26 20 vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 6. julija 2007. 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit