[SlovLit] Trinko -- Nove knjige pri Centru za slovenščino

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Apr 7 12:43:53 CEST 2007


From: "Drago Samec" <drago.samec na zrc-sazu.si>
Sent: Friday, April 06, 2007 2:21 PM
Subject: Fw: Vabilo

Vabimo Vas na predstavitev zbornika Mons. Ivan Trinko (1863-1954) spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami promotore della conoscenza e del dialogo tra culture, ki bo v petek, 13. aprila 2007, ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, v Ljubljani. O knjigi bodo spregovorili: predsednik KD Ivan Trinko Miha Obit, prof. Roberto Dapit, prof. Živa Gruden, akademik dr. Milko Matičetov. Sodelovali bodo avtorji. Na ogled bo postavljena tudi Trinkova knjižnica. --- KD Ivan Tinko

========

From: "Avsenik Maja" <dekanat na ff.uni-lj.si>
Sent: Friday, April 06, 2007 11:19 AM
Subject: Tiskovna konferenca bo v sredo,11.4. ob 11. uri. Vabljeni!

Na tiskovni konferenci v sredo, 11. aprila 2007 ob 11. uri (soba 527/V. nadstropje FF v Ljubljani)
bomo predstavili naslednje nove publikacije Filozofske fakultete:
 
[...] 
Ina Ferbežar, ur.: Izpit iz znanja slovenščine: Zbirka testov
Irena Novak Popov, ur.: Slovenska kratka pripovedna proza (Obdobja 23)
Alojzija Zupan Sosič, Mojca Nidorfer Šiškovič, ur.: Almanah Svetovni dnevi slovenske literature

Ina Ferbežar, ur.: Izpit iz znanja slovenščine: Zbirka testov
 
V okviru Izpitnega centra je v letu 2006 nastala zbirka testov za pripravo na izpit iz znanja slovenščine najprej na osnovni, nato pa še srednji in visoki ravni. Namenjena je vsem, ki jim prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javno veljavno listino oz. spričevalo o znanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. Zbirka, ki jo je uredila Ina Ferbežar, ponuja možnost intenzivnejše priprave na izpit na vseh treh stopnjah: ponuja vse informacije v zvezi s prijavo na izpit, predstavlja posamezne izpitne naloge in izpit v celoti, vključuje pa tudi vzorčne teste za vajo.
 
Irena Novak Popov, ur.: Slovenska kratka pripovedna proza (Obdobja 23)
 
V zborniku Slovenska kratka pripovedna proza, ki ga je uredila Irena Novak Popov, je objavljenih 61 razprav, ki slovensko kratkoprozno ustvarjalnost osvetljujejo z literarnozgodovinskih, literarnoteoretskih, komparativnih, jezikoslovnih, interkulturnih, translatoloških, recepcijskih in didaktičnih vidikov, razvrščene pa so v naslednjih devet tematskih sklopov: Produktivnost kratke proze v preteklosti in sodobnosti, Individualne poetike - aktualizacije in inovacije, Problemske in tematske interpretacije, Vrstne in formalne osvetlitve, Primerjave - medavtorske in medliterarne, Prevodi in sprejem v drugih jezikih in kulturah, Jezikovne analize, Med folkloro in literaturo, Recepcija in didaktična uporabnost.
 
Alojzija Zupan Sosič, Mojca Nidorfer Šiškovič, ur.: Almanah Svetovni dnevi slovenske literature
 
Po odmevnih projektih Prevajanja slovenskih literarnih besedil (2004) in Svetovni dnevi slovenskega filma (2005) je Center za slovenščino oz. njegov program Slovenščina na tujih univerzah v letu 2006 uspešno izpeljal še projekt Svetovni dnevi slovenske literature. Almanah z istim naslovom, ki je nastal ob projektu, predstavlja 38 izbranih slovenskih ustvarjalcev, ki so skupaj z učitelji slovenščine na univerzah po svetu novembra 2006 pripravili branja svojih del v slovenskem in tujih jezikih, literarne in prevajalske delavnice ter predavanja. V almanah so vključeni tudi zgoščeni prikazi slovenske poezije, proze in dramatike zadnjega desetletja, publikacija pa posreduje še informacije o pomembnejših elektronskih virih o slovenski literaturi. 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit