[SlovLit] Učenjak Luka iz Dobrepolj

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Apr 3 23:44:10 CEST 2007


From: "Tončka Stanonik" <stanonik.toncka na siol.net>
Sent: Tuesday, April 03, 2007 6:02 PM
Subject: Re: [SlovLit] Učenjak Luka iz Dobrepolj, Matija Hvale in drugi

Spoštovani, v Enciklopediji Slovenije najdemo nekaj podatkov o Luki iz Dobrepolj v dveh geslih: Dunaj, humanizem. Del, ki govori o njem, vam pošiljam v pripetku. Lep pozdrav. Tončka Stanonik

=======

"Dolga leta ena najvidnejših osebnosti v krogu dunajskih humanistov je bil tržaški patricij P. Bonomo, tajnik Friderika III. in Maksimilijana I., poznejši tržaški škof in dobrotnik P. Trubarja. Slednji se je na dunajsko univerzo vpisal 1528, v času, ko je bila po smrti Maksimilijana I. (1519) v krizi, od katere si je opomogla šele sredi 16. st. Takrat je na artistični fakulteti deloval kot ordinarius bonarum litterarum professor Luka iz Dobrepolj, ki je bil kar petkrat dekan in dvakrat rektor (1547, 1557). S. Herbersteinu, kateremu je znanje slov. na diplomatskih potovanjih v Rusijo zelo koristilo, je pomagal Luka pri jezikovni redakciji lat. izdaje Moskovskih zapiskov (Rerum Moscoviticarum commentarii), 1549. V 2. pol. 16. st. se je precejšen del slov. študentov usmerjal na nem. protestantske univerze."

"Med diplomate (tudi diplomacija je bila značilno humanistično področje), ki so bili zaradi znanja slov. posebno iskani za stike s slovanskim Vzhodom, je spadal poleg K. Ravbarja, Pavla Oberstaina in P. Bonoma kot najvidnejši baron Ž. Herberstein, ki je Evropi odkril Rusijo (Rerum Moscoviticarum commentarii, Viennae Austriae 1549). Pri nastanku tega dela je bistveno sodeloval in mu dal lat. stilizacijo magister Luka iz Dobrepolj (Lucas Agathopedius, Gutenfelder, u. 1562), dolgoletni prof. retorike in poetike na dunajski univerzi ter mentor mnogim kranjskim študentom in mladim magistrom."


Dodatne informacije o seznamu SlovLit