[SlovLit] Sokratova roka -- Branje in smisel -- Razpisi

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Feb 26 20:27:20 CET 2007


From: "Jolka Milic" <jolka.milic na siol.net>
Sent: Monday, February 26, 2007 3:20 PM
Subject: prevajalski SOS

Filozofsko podkovane slovlitovce prosim, da mi pomagajo iz zagate. V neki pesmi o neznanih letečih predmetih, ki jo prevajam, sem...zadela na te verze: 

                  Oni pa bivajo kot imenitna 
                  Sokratova roka - najpopolnejši 
                  organ neznanega telesa, ubogega, 
                  zapuščenega.

Med prevajanjem sem to imenitno Sokratovo roko vzela za od pesnika izumljeno metaforo in jo dokaj prosto(dušno) tudi prevedla, ko pa sem odložila pero, sem se začela spraševati, ali ni v njej zajet in zame, ki sem precej tešča na področju filozofije, tudi skrit filozofski pomen? Je kdo kdaj kaj slišal o... imenitni Sokratovi roki? Hvaležna mu bom za vsak namig.

jolka milič

=======

From: "Boža Krakar Vogel" <boza.krakar na guest.arnes.si>
Sent: Monday, February 26, 2007 6:53 PM
Subject: za slovlit

Spoštovani, vljudno Vas vabimo na debatni večer Slovenskega PEN, ki bo v četrtek, dne 1. marca, ob 19. uri v dvorani DSP, Tomšičeva 12. Pogovarjali se bomo o temi BRANJE KOT PREPOZNAVANJE SMISLA. Gostje večera bodo dr. Meta Grosman, dr. Boža Krakar Vogel in dr. Tomo Virk. Večer bo povezoval dr. Miha Pintarič. Lep pozdrav in nasvidenje. -- Tone Peršak

======

From: "Milena Mileva BLAZIC" <milena.blazic na guest.arnes.si>
Sent: Monday, February 26, 2007 7:51 PM
Subject: Javni razpisi

Ministrstvo za šolstvo in šport je na spletni strani 
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=796 objavilo Javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2007. 

Na spletnih straneh ARRS (http://www.uni-lj.si/Razpisi/razpisi.asp) so najavljeni domači razpisi v letu 2007: 

- Javni razpis za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij v letu 2007 (februar)
- Javni razpis za (so)financiranje temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov II (februar).
- Javni razpis za sofinaciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2007 (februar-marec).
- Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007 (februar, marec).
- Javni poziv raziskovalnim organizacijam, da prijavijo kandidate za mentorje, ki bodo v letu 2008 usposabljali mlade raziskovalce (marec).
- Javni razpis za izbiro projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Znanje za varnost in mir (marec, april).
- Javni razpis za sofinanciranje programa "Znanost mladini" v letu 2008 (maj).
- Javni razpis za (so)financiranje temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (maj).
- Javni razpis za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2008 (september)
- Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2008 (oktober).
- Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2008 (november).
- Javni razpis za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij v letu 2008 (december).
- Poziv javnim zavodom, upravičencem do sredstev za ustanoviteljske obveznosti, da posredujejo vlogo (december).
- Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2007-- 2009 (19. 2. 07) 
- Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Republiko Srbijo v letih 2008 in 2009 (15. 2. 07) -- za zadnja dva glej http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/07/pregled-medn.asp


Dodatne informacije o seznamu SlovLit