[SlovLit] Skener?

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Feb 16 12:19:46 CET 2007


From: Peter Weiss [mailto:Peter.Weiss na zrc-sazu.si] 
Sent: Friday, February 16, 2007 9:55 AM
Subject: Fw: [SlovLit] Skener?

Še eno nič manj zanimivo vprašanje: kako pa potem posloveniti besedo
"sken" 
(datoteka kot rezultat optičnega razbiranja, vendar pa še ne
prepoznavanja, 
z optičnim bralnikom), da bo bolj in dovolj naša? In kaj naj, brskajoč
po 
korpusih, postavim obnjo, da bom preštel pojavitve enega in drugega in 
domnevno pritepenko zavrnil tudi statistično?

S pozdravčki. Peter

======

From: Zalozba ZRC [mailto:zalozba na zrc-sazu.si] 
Sent: Friday, February 16, 2007 8:30 AM
Subject: vabilo

Spoštovani! Vabimo Vas na predstavitev knjige:

Vilko Novak, SLOVAR STARE KNJIŽNE PREKMURŠČINE

Stara knjižna prekmurščina je jezik, ki se je na ozemlju med Muro in
Rabo uporabljal in razvijal v času od prve knjige v prekmurščini (1715)
do leta 1919, ko se je Prekmurje združilo s preostalo Slovenijo v skupni
državi. Prekmurski protestantski pisci so v dvesto letih izdali vrsto
pesmaric, molitvenikov in različnih nabožnih besedil, močno pa so
vplivali tudi na razvoj katoliškega prekmurskega slovstva.
Zgodovinsko-narečni Slovar stare knjižne prekmurščine, ki obsega 14.880
iztočnic in 2.407 podiztočnic, velja za življenjsko delo prof. Vilka
Novaka. Slovar je izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU, založila pa Založba ZRC. Na predstavitvi bodo spregovorili
predstavnik izdajatelja dr. Oto Luthar, redaktorica slovarja ga. Milena
Hajnšek - Holz in pevec Vlado Kreslin. Predstavitev slovarja bo v
ponedeljek, 19. februarja, ob 19. uri v Knjigarni Vale-Novak na Wolfovi
ulici 8 v Ljubljani. Dodatne informacije o seznamu SlovLit