[SlovLit] Slovenci v zamejstvu

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Feb 7 20:48:17 CET 2007


From: valerija.jelic na dz-rs.si 
Sent: Wednesday, February 07, 2007 3:45 PM
Subject: Fw: Slovenci v zamejstvu (Pošiljatelj: "Vladimir Smrtnik")

Spoštovani, 
po naročilu gospoda prof dr. Marka Pavlihe, podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije vam pošiljam 
pismo, ki je bilo naslovljeno na gospoda Pavliho. Lep dan še naprej. 

LP 
Valerija 

=============

"Vladimir Smrtnik" <smrtnik na gmx.at>, datum: 07.02.2007 14:26:54
Prejemnik:  marko.pavliha na dz-rs.si
Zadeva: Slovenci v zamejstvu

Spostovani gospod podpredsednik drzavnega zbora!

Z velikim zanimanjem in zadovljstvom spremljam Vaso pobudo za ureditev
statusa Slovencev brez drzavljanstva v Republiki Sloveniji. Popolnoma se
strinjam z Vaso oceno, da je 500.000 Slovencev ki zivijo izven maticne
drzave velik intelektualni in humanisticni kapital, ki ga mora Slovenija
tudi ustrezno koristiti. To pa je mozno le, ce se bodo uredile formalne
zapreke, ki slej ko prej bremenijo enakopravno vkljucevanje zamejskih in
zdomskih Slovencev v druzbenopoliticni ustroj v Republiki Sloveniji.

Enotna lista, zbirna stranka koroskih Slovencev, se mocno trudi za cim bolj
brezhibno cezmejno sodelovanje. Zelo koristno pri utrditvi pozicije
zamejskih Slovencev bi gotovo bilo, ce bi nase strukture lahko posredovale
razlicne prakse za mlade absolvente recimo v ministrstvih v Sloveniji, ali
izmenjavo studentov, ali sodelovanje sol itd. Problem so dostikrat tezavni
procesi nostrifikacij spriceval in se vecji problem pa manjkajoce
drzavljanstvo Republike Slovenije. Menim, da bi te ovire morali, sprico
dejstva, da smo vsi v Evropski uniji in tudi ob sprejetem Zakonu za
Slovence v zamejstvu omiliti in s skupnimi mocmi okrepiti nemoten pretok
informacij, znanja in humanisticnih kapacitet preko meje.

EL se Vam za Vaso pobudo iskreno zahvaljuje in Vam zagotavlja vso podporo
tudi z nasim delovanjem v Svetu za zamejske Slovence.

Prisrcen pozdrave iz Celovca

mag. Vladimir Smrtnik
(predsednik EL)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit