[SlovLit] Krvavi dan osvete -- Koroška -- Pismenost

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Jan 26 13:53:04 CET 2007


From: "Slava Jošt-Kuzman" <Knjiznica.SS-Askerceva na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Sent: Friday, January 26, 2007 1:12 PM

Subject: Za krvavi dan osvete
Bi mi lahko pomagali najti povezavo med temi verzi in datumom 20. marec 1921 in 21.marec 1921 za Primorsko?

Za krvavi dan osvete
zbiramo junaške čete.

Slava

=======

From: "Janez Stergar" <janez.stergar na guest.arnes.si>
Sent: Friday, January 26, 2007 12:50 PM
Subject: Vabila

Slovensko kulturno središče Planika v Kanalski dolini, Zveza slovenskih kulturnih društev, Italijanska unija v sodelovanju z Gorsko skupnostjo za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino, Občino Rezija, Občino Naborjet-Ovčja vas in Občino Trbiž vljudno vabijo na predstavitev projekta PESNIKI DVEH MANJŠIN : POETI DI DUE MINORANZE v soboto, 27. januarja 2007 ob 17. uri v Beneški palači v Naborjetu v Kanalski dolini. Sodelujeta avtorja antologije prof. Miran Košuta in prof. Elis Deghenghi Olujić. Sledi projekcija video-mozaika in otvoritev fotografske razstave.

[...] V ponedeljek, 29.1.2007 ob 19,00 Zveza slovenskih organizacij na Koroškem vabi v celovški Kulturni center "Haček" na programsko razpravo ob predavanju univ.doc.dr. Brigitte Busch Slovenščina na Koroškem : jezik narodne skupnosti ... v vedno večji meri ne samo.

=======

From: "Grosman Meta" <Meta.Grosman na ff.uni-lj.si>
Sent: Friday, January 26, 2007 12:35 PM
Subject: FW: Obvestilo o dogodku

7. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije: STOPENJSKOST PRI USVAJANJU PISMENOSTI - za postopen pouk bralne pismenosti na vseh ravneh šolanja (Filozofska fakulteta v Ljubljani, 7. september 2007). 

Vzgoja vsestransko razvite pismenosti in še zlasti bralne pismenosti je proces, ki ga je treba sistematično načrtovati in izvajati od predšolskega obdobja v vrtcih do konca šolanja. [...] Iskanje odgovorov na vprašanje, katere oblike branja, katere bralne strategije in besedila uvesti na posameznih ravneh izobraževanja, je še toliko bolj zapleteno in odgovorno, ker se moramo ves čas zavedati, da imamo praviloma na vseh ravneh in v vseh razredih učence, ki v razvoju bralne pismenosti zaostajajo za pričakovano/načrtovano ravnjo, in tiste, ki le-to presegajo, ves čas pa bi morali upoštevati oboje. 

Članice in člane bralnega društva skupaj z drugimi zainteresiranimi -- učiteljicami in učitelji ter strokovnjakinjami in strokovnjaki različnih področij -- vabimo na posvetovanje in k iskanju odgovorov na vprašanja, kako sistematično organizirati pouk pismenosti za vsa leta šolanja, kako ugotavljati raven pismenosti pri učencih, kako reševati vprašanje različnih ravni pismenosti pri učencih in pri pouku, kako poskrbeti za učinkovito pedagoško in individualno motivacijo in potrebno pozitivno podporo učencem pri razvijanju bralne pismenosti, kako pomagati učencem, ki se vključujejo v šolo brez predšolske domače spodbude ali z drugimi domačimi jeziki, kako preprečiti pošolski upad pismenosti pod raven funkcionalne pismenosti, kako učence pripraviti na pošolsko ohranjanje in samostojno nadgrajevanje pismenosti in kako mlade usmeriti k razvijanju pismenosti v dveh ali treh jezikih, kar terja delovanje v EU.

K aktivni udeležbi in k razpravi o naštetih in drugih podobnih vprašanjih vas vabimo v želji, da bi vsi skupaj vsem slovenskim učencem v letih njihovega šolanja trajno omogočali razvoj višje in učinkovitejše pismenosti ter jim tako omogočili uspešno delovanje doma in zunaj naših meja. Prijavite se do 15. februarja 2007 s povzetkom v dolžini 200 besed in drugimi potrebnimi podatki na Vidi Gomivnik Thuma, Poljanska 28, 1000 Ljubljana. K sodelovanju vabimo tudi vse, ki imate izkušnje in zamisli, kako skrbeti za vseživljenjsko rast in ohranjanje bralne pismenosti za celotno populacijo. --- Meta Grosman, predsednica BDS


Dodatne informacije o seznamu SlovLit