[SlovLit] Historični seminar ZRC SAZU: dr. Marko Zajc

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Čet Jan 25 22:06:40 CET 2007


From:	vladka.tucovic na guest.arnes.si 
Subject:	Fw: Historični seminar/Za slovlit
Date sent:	Thu, 25 Jan 2007 21:49:24 +0100

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti vabi na predavanje "Čas slovensko-
hrvaške 'brezmejnosti' -- Vidiki slovensko-hrvaške meje v 19. 
stoletju in na začetku 20. stoletja". Predaval bo dr. Marko Zajc.

Pisalo se je leto 1875. Josip Jurčič, urednik Slovenskega naroda, je 
odkritosrčno zapisal, da sta "'hrvatsko' in 'slovensko' dva 
dijalekta, pa prav za prav jeden in isti jezik. [...] Pa tudi 
znanostno se ne da dokazati, kje se slovensko neha in kje hrvatsko 
ali srbsko začne." Še več: "imenovanje 'slovensko' je prav za prav 
generalno ime [...] kakor slovansko". Ironično rečeno, tudi danes se 
ne ve, kje se slovensko neha in hrvaško začne. Toda v popolnoma 
drugačnem kontekstu. V publicistiki tostran in onstran Kolpe se 
veliko razpravlja o zgodovini odnosov med Slovenci in Hrvati, še 
zlasti v 19. in 20. stoletju. Pri tem pa se večkrat pozablja na 
otroško preprosto vprašanje: kakšno je bilo dojemanje slovensko-
hrvaške razmejitve v preteklosti?

Dr. Marko Zajc je študiral zgodovino in sociologijo na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na Oddelku za zgodovino leta 
2003 magistriral z nalogo "Problem slovensko-hrvaške meje v 19. 
stoletju (Žumberško vprašanje)", leta 2006 pa doktoriral z 
disertacijo "Slovensko-hrvaški odnosi s posebnim ozirom na slovensko-
hrvaško mejo 1830--1918". Od leta 2005 je zaposlen kot mladi 
raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Od 
oktobra 2005 do konca februarja 2006 je kot štipendist avstrijske 
agencije za izmenjavo (ÖAD) raziskoval na Dunaju. Od leta 1999 do 
2004 je na Radiu študent ustvarjal poljudnoznanstveno radijsko oddajo 
o zgodovini vsakdanjega življenja z naslovom "Kocine zgodovine". Dr. 
Marko Zajc objavlja v zgodovinskih znanstvenih publikacijah, pa tudi 
v osrednjih tiskanih medijih in na Radiu Slovenija.

Predavanje bo v torek, 30. januarja 2007, ob 11. uri v Mali dvorani 
ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Vljudno vabljeni!
Dodatne informacije o seznamu SlovLit