[SlovLit] Patentljiv -- Iščejo se ...

Miran Hladnik, arnes miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jan 16 17:43:29 CET 2007


From: "Silvo Torkar" <silvot na zrc-sazu.si>
Sent: Tuesday, January 16, 2007 3:55 PM
Subject: Re: [SlovLit] Patentljiv

Moram priznati, da sem na vprašanje o primernosti tvorjenke "patentljiv" 
reagiral spontano, ne da bi posebej iskal za to potrditve pri Bajcu. Na Bajca 
se mi je zdelo važno opozoriti, ker je njegova monografija  Besedotvorje 
slovenskega jezika I-IV, 1950-1959 še vedno gradivsko najobširnejša 
obravnava slovenskega besedotvorja.
Bajec res nikjer izrecno ne pojasnjuje, da "se obrazilo -ljiv ne razvršča na 
podstavo iz glagolov s prevzeto pripono -ira-", razberemo pa to lahko iz 
velikega števila navedenih primerov.
Znano dejstvo je, da je obrazilo -ljiv v novejšem času izjemno produktivno, 
menim pa, da ni dobro nekritično sprejemati njegovo ekspanzijo.
V sodobnih slovarskih zbirkah ali korpusih sicer najdemo tudi tvorjenke na -
ljiv, kot programirljiv (celo programljiv) in trenirljiv, vendar to niso zgledi, ki bi 
jih kazalo posnemati, saj spadajo prejkone v žargon. Iz glagolov na -irati je 
bolje ohranjati (če te obstajajo) tvorjenke na -abilen (diskutirati - 
diskutabilen, programirati - programabilen) ali jih po smislu sloveniti v celoti. 
Morda se bo takšno stališče komu zdelo konservativno, toda jezikovni 
občutek se tvorjenkam, kot so patentljiv, kreditljiv ipd., upira. 
S. Torkar

=======

Iščejo se ...

... recenzenti za sveže slovenistične (literarnovedne in jezikoslovne) publikacije, ki jih oglašajo Slovlit, Kronika, Slavistična revija, Jezik in slovstvo ali druge publikacije, ali pa jih celo nihče ne oglaša in jih je vendarle treba predstaviti javnosti. 

Za novitete v mariborski zbirki Zora glej http://www.pfmb.uni-mb.si/sld/ 
za publikacije Slavističnega društva Slovenije http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/slaknj.html 
za ostalo arhiv Slovlita za lansko leto http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2006/date.html

Posebej priporočam, da se za objavljanje strokovnih recenzij odločate podiplomski študenti, saj boste reference krvavo potrebovali pri prošnjah za neposredni prehod na doktorski študij. In tudi sicer. Prebrati morate knjige, če sodijo na področje vašega interesa, v vsakem primeru -- zakaj ne bi ob tem mimogrede zapisali še svoje kritične vtise? Oglasite se prosim z izrazi svoje pripravljenosti ali s konkretnimi predlogi urednikom naštetih publikacij. -- miranDodatne informacije o seznamu SlovLit