[SlovLit] Naredimo to deželo poetično!

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Jan 10 09:18:08 CET 2007


From: AKADEMIJA PS [mailto:lektoriks na velenika-stropnik.si]
Sent: Wednesday, January 10, 2007 8:10 AM
Subject: AKADEMIJA POETICNA SLOVENIJA 2007

Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 03-regijski odbor Društva
slovenskih pisateljev, Asociacija Velenika razpisujejo
ob svetovnem dnevu poezije 2007 veličastno pesniško nagrado ČAŠA
NESMRTNOSTI 2007 za sto vrhunskih slovenskih verzov. Prvo čašo
nesmrtnosti je leta 2006 v Laškem prejel pesnik Andrej Medved,
nominiranci pa so bili: Marko Kravos, Tone Peršak, Andraž Polič in Ivo
Svetina. 

Največ deset pesmi (skupaj sto verzov), napisanih v slovenskem jeziku,
ki do konca marca 2007 ne smejo biti objavljene ne knjižno ne revijalno
ne kako drugače, opremite s šifro, priložite zalepljeno kuverto s
sklicno šifro in podatki o avtorju (ime in priimek, poštni naslov,
elektronski naslov, številka telefona/mobija, emšo, TRR in davčna), in
jih v treh izvodih (v eni kuverti) pošljite z nepriporočeno pošiljko
najkasneje do 8. februarja 2007 na naslov: Velenjska knjižna fundacija,
Kopališka 3, 3320 Velenje (z napisom pošiljateljeve šifre na zadnji
strani, na prednji strani pa: "ne odpiraj - RČN 07").

Pesniška akademija s predstavitvijo nominirancev in podelitvijo častne
nagrade bo ob svetovnem dnevu poezije/na prvi pomladni dan v kraju
glavnega pokrovitelja - 21. marca 2007 v Velenju. Organizatorji bodo
povabili k javni predstavitvi/prazničnemu branju pesmi tri slovenske
pesnike, ki jih bo izbrala/nominirala tričlanska umetniško-strokovna
žirija in med nominiranci - na sami pesniški akademiji v sodelovanju s
štirimi uglednimi predstavniki kulturno-umetniške javnosti - izbrala
nagrajenca. Nagrada je častna, izkazana z nagradno umetniško skulpturo
in listino. Nagrada je lahko tudi denarna, če tako možnost dogovorijo
organizatorji in pokrovitelji.

Članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na razpisu. Odločitev
žirije o treh nominirancih bo objavljena v javnih občilih najmanj teden
dni pred izborno akademijo. Moralno in pravno so za izvirnost pesmi
odgovorni avtorji. Prejetih tekstov ne vračamo. Pesmi treh nominiranih
in sedmih vrhunskih avtorjev bodo predstavljene revijalno oz. v
publikaciji pesniške akademije. Informacije: kplza na velenika-stropnik.si

Komu bodo na akademiji Poetična Slovenija v Velenju ob letošnjem
svetovnem dnevu poezije in na prvi pomladanski dan nazdravili s čašo
nesmrtnosti? Organizatorji sporočajo, da se je na javni razpis, ki je
odprt do 8. februarja 2007, že odzvalo preko petdeset slovenskih
pesnikov/pesnic ... Dodatne informacije o seznamu SlovLit