Poslovanje v tujini s slovenščino

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Dec 15 18:02:47 CET 2006


Od: "Šiškovič Nidorfer Mojca" <Mojca.Nidorfer na ff.uni-lj.si>
Poslano: 15. december 2006 13:47
Zadeva: za SlovLit

Spoštovani, vljudno vas vabimo na posvet Poslovanje v tujini s slovenščino - 
zakaj pa ne?, ki ga organizira Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, v četrtek, 21. decembra od 11. 
do 12.30 v avditoriju Centra Evropa (Dalmatinova 4).

Ciljna publika: predstavniki slovenskih podjetij, ki poslujejo v tujini, še 
posebej v EU ali v državah, ki z EU tesno sodelujejo; predstavniki 
slovenskih ministrstev, diplomatski predstavniki držav EU in drugih držav s 
predstavništvi v Sloveniji, slovenski mediji itd.

Vsebina in cilji okrogle mize. Okrogla miza na temo možnosti sodelovanja FF, 
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik (zlasti programov Slovenščina na 
tujih univerzah in Tečaji slovenščine), v mednarodnem gospodarskem 
poslovanju. Slovenska podjetja, ki delujejo v tujini, želimo obvestiti o 
možnostih študija slovenščine na več kot 50 univerzah po svetu ter jih 
spodbuditi, da bi tamkajšnje diplomante vključevala v svoje poslovne 
projekte, hkrati pa po svojih močeh podpirala slovenistične oddelke v 
tujini. Opozorili bi tudi na druge možnosti, ki jih lahko ponudijo programi 
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik: podeljevanje javnoveljavnih 
listin o znanju slovenščine, založništvo učbenikov in priročnikov za učenje 
slovenščine v razredu in na daljavo, letno več kot deset splošnih in 
specializiranih tečajev slovenščine kot tujega jezika s približno 1000 
udeleženci, stalna skrb za razvoj programov in kadrov ter sodelovanje v več 
mednarodnih projektih. Center za slovenščino zagotavlja uspešno prisotnost 
in promocijo slovenščine v svetu, vzdrževanje institucionalnih okvirov in 
razvoj infrastrukture. Hitro spreminjajoče se družbene, gospodarske in druge 
okoliščine vplivajo na učinkovitost poučevanja in promocije slovenskega 
jezika in kulture v tujini ter s tem na kakovost sodelovanja med našo državo 
in tujino na vseh področjih, verjetno pa še posebej v poslovnem svetu. Zato 
dajemo pobudo za proučitev in poglobitev sodelovanja med zainteresiranimi 
institucijami in podjetji.

Sodelovanje so že potrdili:
- dr. Dimitrij Rupel, minister Ministrstva za zunanje zadeve,
- dr. Dušan Lesjak, državni sekretar Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo,
- dr. Andrej Kitanovski, predsednik Javne agencije RS za podjetništvo in 
tuje investicije, Ministrstvo za gospodarstvo,
- dr. Agnieszka Będkowska Kopczyk, profesorica slovenščine na 
Tehnično-humanistični akademiji v Bielsko Biała, Poljska,
- mag. Marjana Jazbec, direktorica kadrovskega sektorja v Mercatorju, d. d.,
- dr. Božidar Jezernik, dekan Filozofske fakultete,
- dr. Simona Kranjc, predstojnica Centra za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik, Filozofska fakulteta,
- dr. Alojzija Zupan Sosič, predsednica programa Slovenščina na tujih 
univerzah, Filozofska fakulteta,
- predstavniki učiteljev slovenščine na tujih univerzah.
Predstavitev Centra koordinatorici programov
- Slovenščina na tujih univerzah: mag. Mojca Nidorfer Šiškovič,
- Tečaji slovenščine: mag. Jana Zemljarič Miklavčič.

Okroglo mizo bo vodil Peter Kuhar z RTV Slovenija. Za vse dodatne 
informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu 
mojca.nidorfer na ff.uni-lj.si, ali po telefonu na številko 01/241 8675, 031 
321 809 mag. Mojca Nidorfer Šiškovič (koordinatorica programa Slovenščina na 
tujih univerzah). Veselilo nas bo, če se boste posveta udeležili --- dekan 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Božidar Jezernik
 Dodatne informacije o seznamu SlovLit