[SlovLit] Novo iz tiskarne -- Novice iz Trsta -- jezikoslovna konferenca

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Nov 18 21:34:29 CET 2006


Delta, revija za ženske študije in feministično teorijo 12/12 (2006). Tu 
mdr. članek urednice Eve D. Bahovec, Kaj je avtorica?

Kozma Ahačič. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega: Vsebinski
opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter
diplomatični in kritični prepis pesmi 1818--1852. Ljubljana: Slavistično
društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica, 9). Naročila na naslov SDS 
(menda za okrog 2000 sit).

Slovenska kratka pripovedna proza. Ur. Irena Novak-Popov. Ljubljana: 
Filozofska fakulteta, 2006 (Obdobja, 23).

========

Od: "Zoltan Jan" <Zoltan.Jan na siol.net>
Za: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 18. november 2006 19:36
Zadeva: Slovenistika na zahodni meji

Nekaj novičk iz Trsta

I. Pred nedavnim je v posebnem  zborniku Višje šole za prevajalce in tolmače 
na tržaški univerzi (Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e 
traduttori) izšla zanimiva razprava prof. Marije Pirjevec Tipologija 
slovenske literature in France Prešeren (Tipologia della letteratura slovena 
e France Prešeren.

II. V Primorskih novicah je 17. t. m. izšel obsežen, poldrugo časopisno 
stran dolg intervju Danice Petrovič s prof. Miranom Košuto, "prvim 
predsednikom Slavističnega društva Slovenije, ki ni iz matične Slovenije."

 III. Razvoj univerzitetnega poučevanja slovenščine na Univerzi v Trstu in 
na slovenistiki Univerze v Novi Gorici je predstavil  Zoltan Jan v  dveh 
zaporednih oddajah (Trojna spirala 16. in 23. t. m.). Oddaje ureja mag. 
Mojca Dvořák.

Lepe pozdrave, Zoltan JAN

=========


Od: "Peter Grzybek" <peter.grzybek na uni-graz.at>
Poslano: 18. november 2006 12:44
Zadeva: gfkl 2007, deadline verlaenger

Poziv za referate v sekciji "Sprachwissenschaft-Linguistics" na univerzi 
Freiburg v Breisgau (7.--9. marca 2007). Več o tem na 
http://www.informatik.uni-freiburg.de/gfkl/index.html Dodatne informacije o seznamu SlovLit