[SlovLit] JOTA tretja runda

Spela Vintar spela.vintar na guest.arnes.si
Tor Nov 14 20:59:00 CET 2006


Jezikovnotehnoloski abonma, ljubkovalno Jota, spet pripravlja nove
dobrote. Prvo srecanje nove sezone bo v ponedeljek, 20. novembra 2006,
ob 17.00 v jedilnici 325 na Filozofski fakulteti, in sicer bo

dr. Ljupco Todorovski (FU in IJS)

podal

Uvod v rudarjenje podatkov.

Povzetek predavanja najdete na dnu tega sporocila.

V decembru pa bosta joto kuhala Spela Arhar (4.12. - Kaj poceti s
FIDOplus: Horuk v nove case) in Peter Holozan (18.12. - Strojno
prevajanje: Krasni novi svet).

Vsa tri predavanja bodo primerna tudi za zacetnike.
Program Jote in arhiv bivsih predavanj najdete na
http://lojze.lugos.si/jota.

Prisrcno vabljeni._________________________

dr. Ljupco Todorovski
Uvod v rudarjenje podatkov

Rudarjenje podatkov je znanstveno podroc(je na preseku statistike in
umetne inteligence. Tako kot statistic(ne metode omogoc(a analizo velike
mno~ice podatkov s ciljem preverjanja hipotez, ki bi veljali v podatkih
iz opazovanj in merjenj. Za razliko od statistic(nih pristopov, ki
omogoc(ajo preverjanje hipotez postavljenih s strani znanstvenikov oz.
zbiralcev opazovanj in meritev, metode za rudarjenje podatkov omogoc(ajo
avtomatsko iskanje po prostoru mo~nih hipotez in znanstveniku pomagajo
ugotoviti katere hipoteze imajo statistic(no veljavo na podatkih. Na
predavanju bomo na enostavnih primerih ilustrirali osnovne pojme s
podroc(ja rudarjenja podatkov, kot so podatki, vzorec, hipoteza, model
in kvaliteta modela. Na primerih bomo tudi pokazali, kako uporabljamo
metode za rudarjenje podatkov na realnih problemih iz razlic(nih
podroc(ij znanosti.

-- 
********************************************
dr. `pela Vintar
Assistant Professor
Dept. of Translation
Faculty of Arts, University of Ljubljana
Aakerc(eva 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel. +386 1 241 1076, Fax +386 1 252 1310
http://lojze.lugos.si/~spela

Dodatne informacije o seznamu SlovLit