Igraje do slovenščine iz treh drugih jezikov

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Okt 19 20:40:39 CEST 2006


Od: "Zoltan Jan" <Zoltan.Jan na siol.net>
Za: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 19. oktober 2006 20:04
Zadeva: za slovlit

Pri založbi ZRC v Ljubljani so izšle kartice mag. Rade Lečič z naslovom 
Igraje do znanja slovenščine / Learning slovene by playing games / Spielend 
slowenisch lernen / Imparare lo sloveno giocando.
51 kartic za utrjevanje in ponavljanje slovenske slovnice lahko uporabljajo 
vsi, ki so seznanjeni z osnovami slovenskega jezika: s sedanjikom, 
preteklikom in prihodnjikom, s pogojnikom, z velelnikom, z vsemi skloni v 
ednini, s tožilnikom v ed., dv., mn., z rodilnikom v ed., dv., mn., s 
povratnimi glagoli, predlogi, z uro, besednim redom, z osebnimi zaimki, s 
stopnjevanjem pridevnika, s postavljanjem vprašanj ... na vsaki kartici so 
navodila v slov., angl., nem. in italij. jeziku. Navodila so prevedli: v 
angleščino Anthony Nicols, v nemščino Kasilda Bedenk, v italijanščino pa 
Barbara Iskra Šarec in Roberto Dapit. Med karticami tudi take z 
ilustracijami (teh je 140), narisala pa jih je Tamara Korošec.
Na hrbtni strani kartic so rešitve, zato so primerne tako za samostojno 
učenje kot za skupinsko delo v razredu.
Komplet kartic stane 2.110 Sit oziroma 8,80 evrov. Naročite jih lahko pri 
Tjaši Alič na el naslovu: tjasa.alic na ff.uni-lj.si

Prejšnje delo kolegice Rade Lečič -- učbenik o slovenskem glagolu je postal 
prava uspešnica in celo komercialna uspešnica. Želimo, da bi bilo tudi 
tokrat tako.Dodatne informacije o seznamu SlovLit