[SlovLit] Cvetke iz testov v prvem letniku ljubljanske slovenistike

Matjaz Zaplotnik matjaz.zaplotnik na siol.net
Sre Okt 18 22:26:27 CEST 2006


Nekaj zanimivosti, ki so jih zapisali študenti prvega letnika 
ljubljanske slovenistike (pri septembrskih testih iz predmeta Uvod v 
študij slovenske književnosti pri Miranu Hladniku)


Pri nalogi, kjer je bilo treba našteti imena slovenskih literarnih 
nagrad, se je v več testih pojavila "nagrada Kmecelj". 

Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev je en študent 
preimenoval kar v Združena dela slovenskih pesnikov in pisateljev. 
France Bernik je lahko upravičeno razočaran, saj ga je na enem od 
izpitnih rokov le ena samcata študentka imenovala kot urednika 
Zbranih del (med drugim so bili v tej funkciji omenjeni Alojz 
Gradnik, Marko Juvan in Marko Slodnjak [sic]). 

Na vprašanje, kaj je SlovLit, sta dve študentki nekoliko slavilno 
odgovorili "slovenski diskusijski forum v sliki in besedi". Študent 
Boris Cesar, stalni gost naše rubrike, pa je na to vprašanje 
odgovoril: "Nekaj na internetu, kamor sem se z genijalnim odgovorom 
tudi sam imel čast uvrstiti prejšnji izpitni rok." (Gl. 
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2006/001721.html in 67. 
številko Kronike. In ja, za odgovor je dobil točko.) Izraz cut and 
paste generation je Cesar zmotno opisal takole: "Obkrožimo željeni 
odrezek, pritisnemo desni gumbek optične ali navadne miške, ki je 
imela 'plastično operacijo', med ponujenimi možnostmi izberemo 
'izreži', poiščemo mesto, kjer želimo ta izrezek imeti, ponovno 
pritisnemo desni gumbek, a tokrat izberemo 'prilepi'. Pa dober tek!" 

Ko smo hoteli preveriti, katere literarne zgodovinarje s Pedagoške 
fakultete v Mariboru poznajo študenti, smo med njihovimi odgovori 
naleteli tudi na Draga Jančarja, Helgo Glušič, Bredo Pogorelc [sic], 
Mileno Balažič [sic], Igorja Saksido, Gregorja Kocijana, Borisa 
Paternuja in Toneta Pretnarja.

Pri vprašanju, kateri sta osrednji strokovni reviji za jezikoslovje 
in literaturo, ki ju izdaja stanovsko društvo slovenistov in 
slavistov, so se med odgovori pojavili tudi revije Primerjalna 
književnost, Literatura in celo Dialogi.

Če smo že s prejšnjih rokov navajeni, da je Wikipedia "enciklopedija 
za Britanke", je tokratna novost odgovor, da je Wikipedia 
"enciklopedija za tujce".

Ena izvirnejših domislic je gotovo ta, da je živa pagina delo, 
katerega avtor še živi. Nekdo meni, da se literarna kritika od 
znanstvene razprave razlikuje po tem, da je napisana že pred objavo 
dela, ki ga obravnava, in "zajema kritike", medtem ko razprava 
"zajema strokovno mnenje dela".

-----

Vprašanja za teste je vkup spravil Miran Hladnik, teste sva popravila 
in točkovala njegova asistenta Andreja Musar (andreja.musar na siol.net) 
in Matjaž Zaplotnik (matjaz.zaplotnik na siol.net), ki sva tudi izbrala 
in prepisala najbolj izvirne odgovore.

Dodatne informacije o seznamu SlovLit