[SlovLit] Modeli slovenskega pisatelja - predavanje M. Dovica

Matjaz Zaplotnik FF matjaz.zaplotnik na siol.net
Tor Sep 26 20:02:03 CEST 2006


From:	"Marijan Dovic" <Marijan.Dovic na zrc-sazu.si>
Subject:	Modeli slovenskega pisatelja - predavanje
Date sent:	Mon, 25 Sep 2006 10:59:54 +0200

Slovensko društvo za primerjalno književnost in Historični seminar ZRC SAZU
vabita v četrtek, 28. septembra 2006, ob 11. uri (Mala dvorana ZRC SAZU, Novi
trg 4, 2. nadstropje) na predavanje dr. Marijana Dovića z naslovom Modeli
slovenskega pisatelja.

V predavanju bo avtor skušal predstaviti slovenskega pisatelja (kot 
proizvajalca literarnih besedil) z vidika, ki je v slovenski literarni 
zgodovini manj znan. V središču razprave bo "vloga" pisatelja, ki je v nenehni 
interakciji z drugimi vlogami v literarnem sistemu in je povezana tudi z 
drugimi družbenimi (pod)sistemi. V predavanju se bo avtor sprehodil po 
zgodovini slovenskega pisatelja od razsvetljenstva do sodobnosti: po zgodovini 
njegove družbene vloge, statusa in finančnega položaja, njegovih prizadevanj za 
profesionalizacijo in afirmiranje lastnega poklica, samotematizacijah avtorske 
vloge, pa tudi po zgodovini njegove "ujetosti" v vsakokratne sistemske, 
ekonomske in politične danosti ter njegovih aktivnih prizadevanjih po širitvi 
meja literarne igre. Ob tem sprehodu bodo zarisane temeljne poteze modelov 
slovenskega pisatelja: od pisatelja-preroditelja, pisatelja-umetnika, pisatelja-
disidenta do pisatelja-proizvajalca. Skozi tipološki pregled se utegnejo 
pokazati tudi obrisi dilem, ki zaznamujejo prihodnost literarnega avtorja.

Dr. Marijan Dović je od leta 2000 zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu
za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Leta 2003 je magistriral,
leta 2006 pa doktoriral pri dr. Marku Juvanu s tezo Slovenski pisatelj: razvoj
literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Že med študijem se
je intenzivno ukvarjal s preučevanjem literarnega kanona, s teorijo 
vrednotenja, s sodobno sistemsko teorijo literature in s teoretičnimi in 
zgodovinskimi raziskavami avtorja in avtorstva. Med njegovimi pomembnejšimi 
objavami omenimo predvsem monografijo _Sistemske in empirične obravnave 
literature_ (2004). Pripravil in uredil je simpozijski zbornik o avantgardistu 
Antonu Podbevšku, monografijo o Janezu Trdini ter elektronsko izdajo _Zbranih 
pesmi_ Antona Podbevška. 

Vljudno vabljeni!Dodatne informacije o seznamu SlovLit