[SlovLit] Poletna literarna šola

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jul 10 13:46:41 CEST 2006


From: Milena Mileva BLAZIC [mailto:milena.blazic na guest.arnes.si] 
Sent: Monday, July 10, 2006 10:54 AM
Subject: poletna literarna sola

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabi na Poletno literarno šolo v
Pliskovico (Mladinski hotel Pliskovica pri Sežani), od 23.-27. avgusta
2006. Poletna literarna šola Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
ima za seboj že skoraj tri desetletja uspešnega dela. Gre za seminar in
delavnico hkrati, ki predstavlja nove literarne poti v slovenski in tuji
literaturi, se ukvarja z vprašanji literarne in bibliotekarske vede pa
tudi z veščinami pisanja, interpretacije umetnostnih besedil in
nastopanja. Namenjena je širokemu krogu ljubiteljev literature - tistim,
ki se z njo ukvarjajo poklicno (učitelji - mentorji šolskih glasil,
literarnih krožkov, bralnih značk; šolski in splošni knjižničarji itn.),
pa tudi ustvarjalcem (od dijakov in študentov do "seniorskih" piscev).
Teme: pisanje knjižnih recenzij (dr. ANDREJ BLATNIK, pisatelj, urednik
pri Cankarjevi založbi, predavatelj kreativnega pisanja na Fakulteti za
humanistične študije), spolna identiteta v sodobni slovenski prozi (dr.
ALOJZIJA ZUPAN SOSIČ, docentka za slovensko književnost na Filozofski
fakulteti v Ljubljani), različni teoretični pogledi na mladinsko
književnost, delo s književnimi besedili (dr. MILENA MILEVA BLAŽIČ,
docentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani), sodobni pristopi branja
drame (teoretična izhodišča branja in uprizarjanja dramskih besedil,
meja med literarno umetnino in gledališkim delom -- dr. VIDA MEDVED
UDOVIČ, docentka za sodobno dramatiko in gledališče na Pedagoški
fakulteti v Kopru), Ti povem ano pravco - zbiranje, raziskovanje,
ohranjanje in zapis ljudskih pripovedi in pesmi (predavanje in delavnica
-- JASNA MAJDA PERŠOLJA, raziskovalka in zbiralka ljudskih besedil,
avtorica več knjig), literarni tokovi in vplivi revialnega tiska na
sodobno slovensko književnost (NATAŠA ŠVIKART, pesnica in  mentorica),
priprava literarnega večera (osnovni elementi dramaturgije literarnega
večera - izbor besedil, vrstni red, vsebinska sporočila; oblike
literarnih večerov - branje, performans, ugledališčenje; priprava
nastopa z udeleženci -- BRANKA BEZELJAK GLAZER, prof. slovenščine,
režiserka in gledališka pedagoginja). Dopoldne ali popoldne bosta
potekali literarna in mentorska delavnica. Udeleženci se bodo lahko
odločili za literarne pogovore (vodila jih bo pesnica Maja Razboršek)
ali za pripravo literarnega nastopa (Branka Bezeljak Glazer). Večerna
srečanja s slovenskimi pesniki, pisatelji in uredniki (Aleksander
Peršolja, Aldo Žerjal, David Terčon, Magdalena Svetina Terčon, Maja
Razboršek, Iztok Ilich). Ekskurzija po Krasu: Pliskovica - Tomaj
(Kosovel) - Kobdilj (škof A. Mahnič) - Štanjel (M. Fabiani) - Gorjansko
(K. Štrekelj) - Pliskovica. Vodi pesnik David Terčon. Šolnina znaša
15.000 SIT, za posamezen dan seminarja pa 3.500 SIT. Za bivanje in
prehrano poskrbijo udeleženci sami. Prijavnice sprejemamo do 15. avgusta
2006 na naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Štefanova
5, 1000 Ljubljana (za poletno literarno šolo) ali po e-pošti:
dragica.breskvar na jskd.si; tam tudi dodatne informacije. 
Dodatne informacije o seznamu SlovLit