Kongres v Zagrebu in Poročilo s seje UO SDS

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jun 26 23:28:15 CEST 2006


Kongres v Zagrebu

Prenočišča za udeležence kongresa so pripravljena v sveže obnovljenem Hotelu 
International v Zagrebu (http://www.hotel-international.hr). Referenti bodo 
gostje SDS in jih bomo prijavili mi, drugi pa si sobo z zajtrkom čim prej 
rezervirajte po telefonu 00-385-1-6108-400, telefaksu 00-385-1-6159-459 ali 
po epošti na http://www.hup-zagreb.hr/int_rezervacija.php ter se pri tem 
sklicujte na Slavistični kongres. Znižane cene na noč za kongresne 
udeležence: v enoposteljni sobi 82 eur (sicer 94 eur), če sta v sobi dva po 
54 eur na osebo (sicer 61 eur), plus turistična taksa 1 eur.

Kongres bo potekal na zagrebški Filozofski fakulteti, ki je od hotela 
oddaljena 300 metrov. Prostore nam je prijazno odstopil dekan Miljenko 
Jurković, kavo med odmori in kosila pa nam bodo pripravili v fakultetni 
kuhinji. Potolažite ravnateljevo skrb glede stroškov: kolikor več ga bodo 
stale mednarodne dnevnice, toliko manj bo odštel za vašo kotizacijo. Program 
bo objavljen na spletnih straneh Slavističnega društva Slovenije 
http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/kongres.html; tam se bodo sproti 
nabirale tudi druge informacije o kongresu in bodo natisnjene v septembrski 
Kroniki.=======Poročilo o seji UO SDS 23. junija 2006

Ker je treba s Kroniko že v tiskarno, uradnega zapisnika o seji še ni, 
namesto njega pač tole kratko poročilo. Udeležilo se je je 19 članov 
razširjenega upravnega odbora SDS, čas pa smo porabili za dve točki dnevnega 
reda: priprave na menjavo vodstva SDS in Cankarjevo tekmovanje. UO bo 
oktobra na občnem zboru v Zagrebu predlagal v izvolitev novega predsednika 
Mirana Košuto iz Trsta. Sedež društva ostane v Ljubljani, za hitro zvezo s 
Trstom pa bo skrbela tajnica Milena Blažić. Univerzitetni profesor dr. Miran 
Košuta je osrednji predstavnik slovenistike na zahodni meji, predavatelj, 
pisatelj, prevajalec, glasbenik, intelektualec ..., izpričana agilnost doc. 
dr. Milene Blažić s Pedagoške fakultete v Ljubljani pa je garancija za 
nadaljnje tekoče delo društva. Izbira je povezana z načrtom organizirati 
naslednji kongres slovenskega slavističnega društva oktobra 2007 v Trstu in 
tako nadaljevati s povezovanjem slovenskega zamejstva z osrednjo Slovenijo.

Cankarjevo tekmovanje. Koliko denarja nam bo naklonilo ministrstvo namesto 
izpadlih kotizacij za devetletkarje, še ne vemo, zaupanje pa imamo, da se 
izide tako, da ne bo škode. Vlado Pirc nas je seznanil z načrtom 
poenostavitve in pocenitve CT, ki jo je mogoče doseči z ločitvijo testa in 
spisa: 70 % tekmovalcev bi pisalo samo test, 30 % tekmovalcev pa bi mentorji 
prijavili samo za esej in v enakem razmerju bi bila razdeljena tudi 
priznanja. Spis bi na državni ravni ocenjevala samo ena žirija, kar bi 
prispevalo k večji primerljivosti ocen, manjše število ocenjevalcev testov 
pa bi omogočilo, da se to delo tudi spodobno hornorira in se s tem odpove 
amaterskim napakam. V debati o predlogu so prišla do izraza različna 
stališča (in tudi nekatere precej grenke izkušnje z minulega tekmovanja, 
zlasti iz ljubljanske in koroške regije; preštevilne ljubljanske tekmovalce 
bo nujno treba razdeliti v manjše obvladljive skupine), vendar je bila 
večina prisotnih predlogu naklonjena. Vlado Pirc bo zato razmislil o 
konkretnih spremembah pravilnika CT v to smer. Festivalski dodatek 
tekmovanju, ki ga je skrbno pripravil Klemen Lah, bo koordiniral kar 
predlagatelj sam za poizkusno manjšo skupino udeležencev, ki jim ne gre za 
točke, bi pa želeli v večji meri dati poleta svoji ustvarjalnosti. V poštev 
prideta zanje letos dve deli, Pijevo življenje Yanna Martela in Osmi 
poverjenik Renata Baretića. Oblikovali smo tudi delovno skupino, ki bo iz 
predlogov, ki so prispeli, do konca meseca pripravila dokončni seznam del za 
vse štiri stopnje tekmovanja v letu 2007 - objavili ga bomo sredi poletja na 
Slovlitu, 1. septembra pa tudi v Kroniki. Tehtali bomo med temo spominov na 
otroštvo in obravnavo žanrov.

Alenka Šivic Dular je poročala o pripravah na naslednji slovanski 
slavistični kongres v Makedoniji, France Novak o želji, da se na naslednji 
kongres uvrsti tudi leksikološka tema, druga poročila pa pričakujemo v pisni 
obliki in jih objavimo na spletu, ko prispejo. MŠŠ je udeležencem seminarja 
mentorjev CT na Vrhniki 24. in 25. nov. in 2. dec. 2005 dodelilo 0,5 točke 
za napredovanje, udeležencem slovenskega slavističnega kongresa v Lendavi 
6.-8. okt. 2006 pa je podelilo eno točko. Uradna potrdila bo udeležencem 
razposlala tajnica SDS Marjana Lavrič.

Seja se je zaključila pod Lipo, fotografsko dokumentacijo pa si boste čez 
čas lahko ogledali na naslovu 
http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki/mh/galeri59/index.html. --- miranDodatne informacije o seznamu SlovLit