[SlovLit] Nova strokovna knjiga in Re: Riba faronika

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pon Jun 26 12:57:04 CEST 2006


Sent: Monday, June 26, 2006 12:11 PM
To: 'Miran Hladnik, Siol'
Subject: Nova strokovna knjiga

Z veseljem sporočam, da je izšel Slovenski glagol mag. Rade Lečič  tudi
v italijanščini: Slovenski glagol -- Oblikoslovni priročnik in slovar
slovenskih glagolov:  Il verbo sloveno -- Manuale morfologico e
dizionario dei verbi sloveni (Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2006,
270 strani). Priročnik je zastavljen na več kot poldrugo desetletje
dolgi pedagoški praksi - avtorica je namreč kot lektorica slovenščine
poučevala in še vedno poučuje slovenščino predvsem tujce. V priročniku
so na enem mestu zbrani in urejeni oblikotvorno-oblikoslovni podatki o
slovenskem glagolu, in kar je še pomembnejše - priročnik s svojim
konceptom predstavitve omogoča hiter in sistematičen dostop do
najosnovnejših slovničnih podatkov. Slovar je prevedla Barbara Iskra
Šarec in ima 270 strani. Stane 4070 SIT oziroma 17 EUR. Knjigo se lahko
naroči pri Tjaši Alič na tjasa.alic na ff.uni-lj.si . Splača se jih
naročiti že v času seminarja (od 3. do 14. julija), ker je 10 % popust.

Na razpolago je tudi druga izdaja slovenske različica tega dela: Rada
Lečič, Slovenski glagol - Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih
glagolov/Slovene verb - A Morphological Manual and Dictionary of Slovene
Verbs. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, 2. natis 2005, 268 str.

Pri isti založbi je pred dvema mesecema izšla tudi nemška verzija Das
slowenische Verb -- Morphologisches Hand- und Worterbuch der
slowenischen Verben), prevedli pa sta jo Kasilda Bedenk in Barbara
Urbanija. --- Zoltan JAN

========

From: Marjetka Golez [mailto:Marjetka.Golez-Kaucic na zrc-sazu.si] 
Sent: Monday, June 26, 2006 11:08 AM
Subject: Re: [SlovLit] [Slovlit]Riba faronika

> Med najnovejsimi skladateljskimi deli s to tematiko lahko najdemo tudi

> priredbo ljudske pesmi Riba Faronika, ki jo je napisal goriski 
> skladatelj Patrick Quaggiato. Skladbo je premierno izvedel Mesani zbor

> Ipavska pod vodstvom Matjaza Sceka na tekmovanju primorskih pevskih 
> zborov in vokalnih skupin v Postojni, novembra 2004. --- lep pozdrav, 
> david

O obeh skladateljih ter še o likovnih ustvarjalcih na to 
temo sem pisala v svoji razpravi v Traditiones, tako da 
kolegica vse podatke, ki sem jih danes videla v obeh 
elektronskih sporočilih, lahko prebere kar tam.
Lep pozdrav, doc. dr. Marjetka Golež KaučičDodatne informacije o seznamu SlovLit