[SlovLit] AHCI

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Sob Jun 24 16:34:54 CEST 2006


V bibliografsko bazo AHCI (Arts and Humanities Citation Index) se je
uvrstila za Filozofskim vestnikom tudi revija Primerjalna književnost. To je
pohvalno dejstvo in zgled drugim slovenskim humanističnim revijam, da gredo
po isti poti, manj simpatična pa je habilitacijska politika UL, ki je mimo
Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
(http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-znan-strok-uspesn-06.asp), s katerim
država želi poenotiti merjenje znanstvene odličnosti, podelila AHCI-ju
privilegiran status. Objave v revijah, registriranih pri AHCI-ju, namreč v
nasprotju s Pravilnikom vrednoti dvakrat višje od objav v revijah, ki jih
popisuje mednarodna bibliografska baza, izrecno imenovana kot merodajna za
literarne vede, to je MLA (Modern Language Association), v kateri so doslej
na istem vrednostnem nivoju živele naše revije Jezik in slovstvo,
Slavistična revija, Acta Neophilologica, Traditiones, Razprave SAZU itd. Za
tako vrednostno razlikovanje med AHCI-jem in MLA-jem ni prepričljivih
razlogov, saj so pripravljalci Pravilnika izrecno opozorili na
neprimerljivost AHCI-ja s SCI-jem in SSCI-jem, ki tak izpostavljen status na
področju družboslovnih in naravoslovnih strok imata: faktor vpliva pri
AHCI-ju ni znan oziroma javno dostopen, indeks je anglocentričen, združuje
znanstvene in leposlovne revije itd. Nekaj sem o tem pred več kot desetimi
leti pisal tudi sam, glej Evropa in Amerika pa literarna veda
(http://www.ijs.si/lit/humanist.html-l2), celo v angleščini, če to kaj več
velja (The Study of Literature in its European and American Settings with
Reference to Slovene Fiction; http://www.ijs.si/lit/hum_ang.html-l2).

Če gre UL res za poenotenje kriterijev znanstvene odličnosti, kar javno
trdi, bo poskrbela za odpravo opisane anomalije. Treba je samo ukiniti
razlikovanje med habilitacijsko kategorijo 1.7 (ki odlikuje AHCI) in
kategorijo 1.8 (kjer se navajajo objave, registrirane pri MLA-ju), tako kot
je to uresničeno v 5. členu Pravilnika, kjer se oboje smiselno nahaja v isti
kategoriji 1 C ("Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira A&HCI, ali
druga mednarodna humanistična bibliografska baza podatkov s seznama
agencije"). --- miran, 24. junija 2006Dodatne informacije o seznamu SlovLit