[SlovLit] Kar v angleščini

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Jun 20 08:51:18 CEST 2006


From: "Vesna Mikolic" <vesna.mikolic na fhs-kp.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 20 Jun 2006 01:47:38 +0200

Rada bi izrazila pohvalo avtorjema, tj. Moniki Kalin Golob in Marku
Stabeju, ter podpisnikom, tj. članom Katedre za novinarstvo Fakultete za
družbene vede Univerze v Ljubljani ter Oddelka za slovenistiko in
Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, za
oblikovano strategijo univerze glede slovenščine kot znanstvenega in
učnega jezika v luči pospeševanja mednarodnih izmenjav, ki ga narekuje
bolonjska prenova. Najbrž se vsi, ki delujemo v slovenskem
univerzitetnem prostoru, zavedamo, da le-ta kot del evropskega in
širšega mednarodnega prostora potrebuje prav to - konkretne pobude, kako
spričo neobhodnih sprememb visokega šolstva zagotavljati prisotnost in
ustrezen status slovenščine na tem področju, hkrati pa onemogočiti
izolacijo slovenske znanosti. Prav oblikovanje takšne strategije in
koordinacija med slovenskimi univerzami oziroma sprejetje enotne
strategije za celoten slovenski visokošolski prostor, ki bi se seveda
izognila tako "pokroviteljskemu" kot "anarhističnemu" pogledu, bi morala
pristojna ministrstva razumeti kot eno svojih glavnih nalog, nedvomno
veliko pomembnejšo kot zgolj nadziranje organizatorjev različnih
mednarodnih znanstvenih dogodkov, ki se problema največkrat zavedajo in
ga skušajo reševati po svojih najboljših močeh. (Po opravljenem delu, ko
bo sprejeta skupna strategija, ste seveda vabljeni na banket v Koper!)
--- Vesna Mikolič, Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične
študije Univerze na Primorskem Dodatne informacije o seznamu SlovLit