[SlovLit] junijsko izobraževanje Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Pirih Nataša N.Pirih na ff.uni-lj.si
Sre Jun 7 15:35:49 CEST 2006


Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik vabi na tradicionalni dvodnevni junijski izobraževalni seminar. Seminar je namenjen vsem, ki jih zanima slovenščina kot tuji jezik, profesorjem slovenščine, diplomantom slovenistike, absolventom in študentom, vsem, ki si želijo pridobiti in poglobiti svoje znanje s področja slovenščine kot tujega jezika. Seminar bo potekal v sredo, 28. junija, in v četrtek, 29. junija 2006 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Aškerčeva 2. Program seminarja je dostopen na internetu: www.centerslo.net.
Kotizacija za 20-urni seminar znaša 15.000,00 SIT za zaposlene in 10.000 SIT za študente. Kotizacijo lahko poravnate do začetka seminarja na blagajni FF ali z bančnim nakazilom na račun FF št 01100-6030707216, referenca 05, s pripisom "seminar, SM 14390". Sodelavci Oddelka za slovenistiko in Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik so oproščeni plačila kotizacije.
Prijave sprejemamo do 26. 6. 2006 na elektronski naslov: lidija.jesenko na ff.uni-lj.si (predmet: prijava na seminar).
Vabljeni.
###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
For more information, connect to http://www.f-secure.com/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit