[SlovLit] Jezik in slovstvo 2006/1

Matjaz Zaplotnik FF matjaz.zaplotnik na siol.net
Pet Jun 2 15:19:00 CEST 2006


V novi številki Jezika in slovstva (2006/1), ki obsega 105 strani, svoja 
besedila objavlja enajst avtorjev.
 
V razpravljalnem delu revije se avtorji ukvarjajo s sledečimi tematikami: z 
vprašanjem trivialnega v luči refleksije o postmodernizmu (BARBARA PREGELJ), s 
problemi prevajanja slovenskih ljudskih pesmi in umetnih pesmi z navezavami na 
ljudsko tradicijo (MARUŠA MUGERLI), s teorijo Michaela Hoeyja o strukturi 
besedila ter z vprašanjem uporabnosti besedilne matrice pri analizi besedil 
(SONJA STARC), z značilnostmi specializiranega korpusa v primerjavi z 
referenčnim korpusom (ŠPELA ARHAR) in z raziskavo o slušni percepciji 
samoglasniških opozicij pri dijakih iz Pomurja (DAMJAN HUBER). 

Sledijo strokovne recenzije oz. ocene številnih slovenističnih in slavističnih 
monografij (SIMONA KLEMENČIČ piše o slovenskem prevodu monografije priznane 
poljske jezikoslovke Hanne Popowske Taborske, NATAŠA PIRIH SVETINA o 
monografiji Vesne Mikolič, MATEJA JEMEC o oblikoslovnem priročniku Rade Lečič 
in VLADKA TUCOVIČ o lingvostilistični študiji Marije Mercina) ter poročili z 
enega domačega ter enega tujega jezikoslovnega simpozija (ANDREJKA ŽEJN poroča 
z Logarjevih dnevov v Mariboru, JANA ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ pa s konference Slovko 
2005 v Bratislavi). 

Revijo kot običajno sklepa rubrika V branje vam priporočamo z jedrnatimi 
predstavitvami knjižnih novitet.

Naslednja številka revije bo izšla prb. čez en mesec, v intenzivni pripravi pa 
je tudi že poletna dvojna tematska številka, ki jo bo letos uredil Marko 
Stabej. 

Matjaž Zaplotnik, tehnični urednikDodatne informacije o seznamu SlovLit