Predstavitev nove knjige Slavističnega društva Maribor (zbirka ZORA)

Miran Hladnik, Siol miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Maj 25 21:37:28 CEST 2006


Od: "Marko Jesenšek" <marko.jesensek na uni-mb.si>
Za: "'Miran Hladnik'" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Poslano: 25. maj 2006 20:03
Zadeva: miran, prosim, daj na Tvojlit

V sredo, 31. 5.  2006, ob 18.uri bo v dvorani Svete Cecilije v Mariboru 
(Slomškov trg 3) predstavitev in tiskovna konferenca ob izidu 40. knjige 
knjižne zbirke ZORA:  Tinjska rokopisna pesmarica. Knjigo je uredila Martina 
Orožen, transkripcija Pavle Zdovc, študije pa so napisali: Pavle Zdovc, 
Martina Orožen, Ludvik Karničar, Irena Orel, Marko Jesenšek, Aleksander 
Bjelčevič, Marijan Smolik, Štefan Alojzij Ferenčak in Engelberg Logar.

"Uresničuje se namen slovenistov in teologov, poznavalcev cerkvene pesmi  v 
preteklosti in sedanjosti, da Tinjska rokopisna pesmarica izide v knjigi in 
tako slovenistično javnost seznani s posebno zvrstjo besedne ustvarjalnosti 
v nekdanjem dvojezičnem prostoru koroške dežele onkraj Karavank. Besedila so 
pesmi z versko vsebino, opredelimo pa jih lahko kot leposlovno jezikovno 
zvrst. Med množico ohranjenih rokopisnih cerkvenih pesmaric iz 18. in 19. 
stoletja, odkritih preko 250 v nekdanjih slovenskih deželnih jezikovnih 
različicah (kranjski, štajerski, koroški ter prekmurski) je Tinjska 
rokopisna pesmarica tretja, ki bo ob Kalobskem rokopisu (Liber cantionum 
carniolanum, izšla l. 1973) ter kajkavsko-prekmurski Martjanski pesmarici 
(izšla l. 1987), ob spremnih študijah slovenskih slovenistov z obeh strani 
meje "zagledala beli dan". V vseh treh zbirkah, iz treh različnih deželnih 
prostorov (Kranjske, Koroške in prekmurja), gre za pomembno jezikovno, 
vsebinsko in glasbeno izoblikovana besedila, ki v naši kulturni zgodovini 
nudijo dragoceno gradivo za osvetlitev ter spoznavanje besedilnih vrst, 
zlasti prevladujočega oblikovanja vezane (pesniške) besede oz. leposlovne 
jezikovne zvrsti v zgodovinskem razvoju slovenskega knjižnega jezika."

Dodatne informacije o seznamu SlovLit