[SlovLit] Novo v dialektologiji in glasovi iz narave

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Maj 23 08:55:32 CEST 2006


From: Peter Weiss [mailto:Peter.Weiss na zrc-sazu.si] 
Sent: Tuesday, May 23, 2006 3:23 AM
To: Miran
Subject: Historični seminar -- Karmen Kenda-Jež

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti vabi na predavanje Novo v dialektologiji. V drugi
polovici 20. stoletja, ko se je težišče jezikoslovne misli dokončno
prevesilo iz diahronije v sinhronijo, spremenjene jezikovnozvrstne
razmere v industrijski družbi zahodnoevropskih držav pa so (vsaj na prvi
pogled) zmanjševale reprezentativnost izsledkov klasičnih dialektoloških
raziskav, se je zdelo, da je dialektologija kot jezikoslovna disciplina
že izrabila svoje zmožnosti. Od šestdesetih let 20. stoletja so
dialektologi (zlasti pri narodih z močno razvito klasično
dialektologijo) razpravljali o krizi dialektologije in njenem
teoretično-metodološkem zastoju. Nova izhodišča naj bi presegla
kopičenje podatkov o posameznih narečnih idiomih, preprečila dotedanjo
gradivsko prenasičenost in omogočila sintezo izsledkov na višji ravni. -
Predavanje je namenjeno opisu razvoja teh izhodišč, predstavitvi
novejših raziskovalnih smeri in oceni stanja v slovenski dialektologiji.
Predavala bo dr. Karmen Kenda-Jež. Predavanje bo v četrtek, 25. maja
2006, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.
 
Dr. Karmen Kenda-Jež je raziskovalka v dialektološki sekciji Inštituta
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ukvarja se s slovensko in
slovansko jezikovno geografijo (od leta 1999 je članica Mednarodne
komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa pri Mednarodnem
slavističnem komiteju), narečnim slovaropisjem ter teorijo in zgodovino
(slovenske) dialektologije. Njeno terensko delo je omejeno na raziskave
zahodnih slovenskih narečij (cerkljanskega, tolminskega, ziljskega v
Kanalski dolini). 

Obiščete lahko tudi našo spletno stran: http://odmev.zrc-sazu.si/hs.

==========

From: Lingvistični krožek [mailto:lingvisticnikrozek na butn.net] 
Sent: Tuesday, May 23, 2006 2:43 AM
Subject: LK, 29. maj

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 834.
sestanek v ponedeljek, 29. maja 2006, ob 17.30 v predavalnici 32 v
pritličju Filozofske fakultete. Predaval bo akad. dr. Milko Matičetov,
Inštitut za slovensko narodopisje SAZU. Tema predavanja Ob zibki
poezije: Oživljanje glasov iz narave. --- Chikako Shigemori BučarDodatne informacije o seznamu SlovLit